Share:


Computation creativity using procedural generation for game object generation

Abstract

One of the hardest task for a machine is creativity. Computational creativity defines creative task completion for a machine. Three main creative content generation methods are: exploratory, combinatorial and transformational. Video game content can be generated using procedural generation. Computational creativity, procedural generation, and application are explained in this paper. Procedural level generator is used as a base and additional features are built on top of it. The main goal of this research and modification is to increase application creative value, variety and expression. Additional functionality consists of tree and texture generation.


Article in Lithuanian.


Skaitmeninio kūrybiškumo taikymas generuojant žaidimo objektus


Santrauka


Viena sunkiausiai atliekamų užduočių mašinai yra kūrybiškumas. Skaitmeninis kūrybiškumas yra terminas, apibūdinantis kompiuterio galimybę atlikti kūrybines užduotis. Pagrindiniai metodai, generuojant turinį, yra šie: tiriamasis, sujungiantis ir transformacinis. Procedūrinio generavimo būdu naudojantis dirbtinio intelekto agentais, galima kurti turinį žaidimams. Straipsnyje aprašytas skaitmeninis kūrybiškumas, procedūrinis generavimas ir jo naudojimas žaidimuose. Buvo panaudotas, ištirtas ir išplėstas procedūriniu lygiu generatorius, siekiant padidinti jo išraišką ir įvairovę. Pagrindinės modifikacijos yra susietos su medžių ir aplinkos tekstūrų generavimu.


Reikšminiai žodžiai: skaitmeninis kūrybiškumas, procedūrinis generavimas, žaidimas, tekstūra, žaidimo lygis, žaidimų dizainas.

Keyword : computational creativity, procedural generation, game, texture, game level, game design

How to Cite
Petrovas, A. (2019). Computation creativity using procedural generation for game object generation. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 11. https://doi.org/10.3846/mla.2019.10328
Published in Issue
Jun 25, 2019
Abstract Views
645
PDF Downloads
324
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

DARTH_ARTISAN. (2017). Free Trees; G.E. TEAM. 2018. Fantasy Skybox; LOWLYPOLY. 2017. Hand Painted Grass Texture; GLOVER GAMES. 2019. GloverGames Free Ground Textures. Unity Asset Store. Retrieved from https://assetstore.unity.com/

Gustavi, T., & Jändel, M. (2013). Computational creativity: novel technologies for creative decision making. FOI.

Karavolos, D. (2017). Agent based level generator. Retrieved from https://autogamedesign.eu/

Karavolos, D., Bouwer, A., & Bidarra, R. (2015). Mixed-initiative design of game levels: integrating mission and space into level generation. Paper presented at the Proceedings of the International Conference on the Foundations of Digital Games.

Mojang. (2011). Minecraft. Retrieved from https://minecraft.net

Togelius, J., Shaker, N., & Nelson, M. J. (2016). Procedural content generation in games: a textbook and an overview of current research (Chapter 1). Springer.

Wild Card Games. (2013). Dwarf Quest. Retrieved from https://www.dwarfquestgame.com/