Share:


The analysis of balancing water cooling systems and making management decisions regarding office buildings

Abstract

The paper analyses a cooling system installed using 268 fan coils and having an area of 7900 m2 in a public building situated in Vilnius city. A comparison between a constant flow system having three way valves, a variable flow system having manually balanced valves and a variable flow system having automatically balanced control valves is made. The analysis has been performed to find out initial investments, installation costs and operating costs during 10 year period. Calculation has showed advantages of the variable flow. The overall cost of the system having manually balanced and two way control valves is 20% lower than that of the constant flow system. The overall cost of the system having automatically balanced control valves is 37% lower than that of the constant flow system. The marked differences may increase in case of growth in electricity price.


Article in Lithuanian.


Biurų pastato vandeninės vėsinimo sistemos balansavimo ir valdymo sprendimų analizė


Santrauka. Nagrinėjami trys labiausiai paplitę administracinių pastatų vandeninės vėsinimo sistemų balansavimo ir valdymo sprendimai: pastovaus srauto sistema, kintamo srauto sistema su rankiniais balansavimo ventiliais ir kintamo srauto sistema su automatiniais balansavimo ir valdymo vožtuvais. Atliekami vieno konkretaus pastato detalūs skaičiavimai: lyginamos sistemų pradinės investicijos, montavimo ir eksploatacijos išlaidos. Gauti rezultatai rodo, kad dažniausiai naudojama ir paprastai projektuojama pastovaus srauto sistema su triangiais vožtuvais yra prasčiausia pagal visus kriterijus. Energijos tausojimo prasme išsiskiria sistema su automatiniais vožtuvais. Susumavus eksploatacijos išlaidas per 10 metų ir pradines investicijas, gauta, kad pastovaus srauto sistema yra brangiausia. Kintamojo srauto sistema su rankiniais balansavimo ventiliais yra 20 % pigesnė, o su automatiniais – net 37 %.


Reikšminiai žodžiai: vėsinimas, hidraulinis balansavimas, efektyvumas, energijos taupymas, aprišimo schemos, srautas.

Keyword : cooling, hydraulic balancing, efficiency, energy saving, tie up schemes, flow

How to Cite
Timofejevas, A., & Čiuprinskas, K. (2010). The analysis of balancing water cooling systems and making management decisions regarding office buildings. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(5), 109-114. https://doi.org/10.3846/mla.2010.101
Published in Issue
Oct 31, 2010
Abstract Views
383
PDF Downloads
192
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.