Share:


The analysis of needs for heating and cooling energy in the administrative building with big glazing facades

Abstract

The article discusses the influence of big glazing facades on the needs for heating and cooling energy.
Three ways of modelling the needs for energy were chosen. The influence of the orientation of the glazing facade and different heat – optical features of glazing on energy needs was established. The paper analyzed the influence of the measures of passive energy saving on the needs for heating and cooling.
A comparison of calculation results applying two methods suggesting the needs for cooling energy was made and energy costs of actual and normal heating were examined.


Article in Lithuanian.


Šilumos ir šalčio poreikių analizė administraciniame didelių stiklo fasadų pastate


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama didelių įstiklintų atitvarų plotų įtaka šildymo ir vėsinimo energijos sąnaudoms. Administraciniam pastatui pasirinkti trys energijos poreikių analizės variantai. Nustatyta, kaip pastato didžiausio įstiklinto fasado orientacija pasaulio šalių atžvilgiu ir skirtingos stiklo paketų optinės ir šiluminės savybės gali veikti pastato šilumos ir šalčio poreikius. Parodyta pasyvių, energiją taupančių priemonių įtaka energijos poreikiams. Palyginti vėsinimo poreikių analitinių ir kompiuterinės programos ProClim skaičiavimo rezultatai, taip pat faktinės ir norminės šilumos sąnaudos.


Reikšminiai žodžiai: šildymo, vėsinimo poreikiai, stiklo fasadai, energijos sąnaudos, ProClim.

Keyword : needs for heating and cooling, glass facades, energy costs, ProClim

How to Cite
Pikelytė, V., & Paulauskaitė, S. (2010). The analysis of needs for heating and cooling energy in the administrative building with big glazing facades. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(5), 75-80. https://doi.org/10.3846/mla.2010.095
Published in Issue
Oct 31, 2010
Abstract Views
377
PDF Downloads
584
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.