Share:


Peculiarities of the thermal regime of the surface sediments in lake tapeliai

Abstract

The article discusses the process of heat transfer in the water sediment system having an impact on the input of nutrients and mineral substances from sediments to the bottom water layer. Therefore, conductivity sharply increases on the surface of bottom sediments and reaches more than 400 μS∙cm–1. The heat exchange process is analyzed in Lake Tapeliai classified as a “temporally warm” lake (see K. Kilkus). The paper defines heat transfer from bottom sediments to water applying the convection method and describes isotherm deepening of 4 ºC into sediments. The temperature of surface sediments in Lake Tapeliai was 3,3–3,9 ºC in 2007–2009, whereas the isotherm of 4 ºC slid 20–30 cm deeper to bottom sediments.


Article in Lithuanian.


Tapelių ežero paviršinių dugno nuosėdų temperatūrinio režimo ypatumai


Santrauka. Straipsnyje aptariamas vandens ir dugno nuosėdų sistemos šilumos apsikeitimo procesas, turintis įtakos mineralinių ir maistingų medžiagų patekimui iš dugno nuosėdų į priedugninį vandenį. Dėl šio proceso elektros laidumas dugno nuosėdų paviršiuje staigiai didėja ir pasiekia didesnę nei 400 μS·cm–1 reikšmę. Šilumos apsikeitimo procesas analizuojamas Tapelių ežere, įvardintame kaip „vidutiniškai šiltas“ ežeras (pagal K. Kilkų). Apibūdinamas šilumos perdavimo procesas konvekciniu būdu iš dugno nuosėdų į vandenį. Aptariamas 4 ºC izotermės įgilinimas į dugno nuosėdas. Paviršinių dugno nuosėdų temperatūra Tapelių ežere 2007–2009 metais siekė 3,3–3,9 ºC, tuo tarpu 4 ºC izotermė pasistūmė 20–30 cm gilyn į dugno nuosėdas.


Reikšminiai žodžiai: dugno nuosėdos, šiluminis laidumas, 4 ºC izotermė, termodinaminiai procesai.

Keyword : Sediments, heat transfer, 4 ºC isotherm, thermodynamic processes

How to Cite
Moisejenkova, A., Tarasiuk, N., & Girgždys, A. (2010). Peculiarities of the thermal regime of the surface sediments in lake tapeliai. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(5), 66-70. https://doi.org/10.3846/mla.2010.093
Published in Issue
Oct 31, 2010
Abstract Views
410
PDF Downloads
350
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.