Share:


Cleaning the soil from zinc using red clovers “Arimaičiai”

Abstract

Zinc as a nutrition element is required to plants in small quantities to maintain normal functions of metabolism mechanisms. Our work analyses the efficiency of red clovers “Arimaičiai” for cleaning zinc from the soil contaminated with zinc under laboratory conditions. Seeds were sown in three differently polluted soils: clean soil, once contaminated with zinc and periodically contaminated with zinc soil. Zinc concentration in one time contaminated soil was 45 mg/kg. After 6 months of phytoremediation, the remained zinc concentration in the soil was 3 times lower comparing with the initial concentration. It was also determined that under such conditions, the uptake of red clovers made approximately 65% of zinc. Permanent soil contamination with zinc increased concentration before phytoremediation up to 80 mg/kg. After 6 months of phytoremediation, zinc concentration was determined to be 1.9 times lower. Otherwise, the soil was permanently contaminated with larger zinc quantities and after application of which reached 300 mg/kg. In this case, following half a year of phytoremediation, zinc concentration in the soil was 1.7 times lower comparing with the initial concentration after contamination. It was determined that the uptake of red clovers made approximately 17% of zinc.


Article in Lithuanian.


Raudonųjų dobilų „Arimaičiai“ panaudojimas dirvožemio valymui nuo cinko


Santrauka. Cinko, kaip maistinio elemento, augalams reikia nedaug, bet jis būtinas, kad normaliai funkcionuotų augalų medžiagų apykaitos mechanizmas. Šiame darbe cinkui iš dirvožemio valyti pasirinkti raudonieji dobilai „Arimaičiai“, auginti laboratorinėmis sąlygomis. Sėklos sėtos į švarų dirvožemį, į vieną kartą cinko užterštą dirvožemį ir į dirvožemį, kuris periodiškai teršiamas cinku. Dirvožemyje, užterštame vieną kartą, cinko koncentracija siekė 45 mg/kg. Pastebėta, kad po 6 mėnesių cinko dirvožemyje liko 3 kartus mažiau, lyginant su pradiniu užterštumu, o augalas sorbavo 65 % cinko, buvusio dirvožemyje. Periodiškai teršiant dirvožemį, cinko koncentracija siekė 80 mg/kg. Nustatyta, kad po 6 mėnesių cinko liko 1,9 karto mažiau, lyginant su pradiniu dirvožemio užterštumu. Teršiant periodiškai cinko koncentracija dirvožemyje siekė 300 mg/kg. Pastebėta, kad po 6 mėnesių cinko liko 1,7 karto mažiau lyginant su pradiniu dirvožemio užterštumu, o augalas sorbavo 17 % cinko, buvusio dirvožemyje.


Reikšminiai žodžiai: cinkas, dirvožemio tarša, fitoremediacija, raudonieji dobilai Arimaičiai.

Keyword : Zinc, soil pollution, phytoremediation, red clovers „Arimaičiai“

How to Cite
Mikalajūnė, A., & Jasulaitytė, G. (2010). Cleaning the soil from zinc using red clovers “Arimaičiai”. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(5), 60-65. https://doi.org/10.3846/mla.2010.092
Published in Issue
Oct 31, 2010
Abstract Views
405
PDF Downloads
323
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.