Share:


Assessing the amount of chemical elements in biodegradable agricultural wastes and ASH

Abstract

Biodegradable agricultural wastes such as manure, has long been used as an organic fertilizer that improves soil structure, enriches the soil with micro-organisms and micro-elements necessary for plants and promotes humus formation. Manure can also be successfully used as a renewable energy source directly combusting and extracting energy. The carried out investigation showed that the incineration of manure remaining in ashes could also be used as a fertilizer. Waste combustion reduces its volume to 80–90%. Also, the investigation revealed that the amount of chemical elements (Na, Mg, Si, P, K, Ca, Ti, Mn, Fe) decreased after combustion. However, the concentration of these elements in ashes is higher than that in raw manure.


 Article in Lithuanian.


Cheminių elementų kiekio bioskaidžiose žemės ūkio atliekose ir jų pelenuose vertinimas


Santrauka. Bioskaidžios žemės ūkio atliekos – mėšlas, srutos, kraikas – nuo seno naudojamos kaip organinė trąša, gerinanti dirvos struktūrą, praturtinanti dirvožemį mikroorganizmais, reikiamais augalams mikroelementais, skatinanti susidaryti humusą. Mėšlas, termiškai apdorotas tiesiogiai deginant ir išgaunant energiją, taip pat gali būti sėkmingai naudojamas kaip atsinaujinantis energijos šaltinis. Tyrimais nustatyta, kad sudeginus mėšlą likę pelenai irgi gali būti naudojami tręšti. Degimo metu atliekų tūris sumažėja apie 80–90 % – sudega didžioji dalis organinių medžiagų. Taip pat tyrimais nustatyta, kad mėšle esančių cheminių elementų (Na, Mg, Si, P, K, Ca, Ti, Mn, Fe) kiekis po degimo sumažėja, tačiau pelenuose šių elementų yra didesnės koncentracijos nei šviežiame mėšle.


Reikšminiai žodžiai: žemės ūkis, mėšlas, peleningumas, deginimas, atsinaujinantys energetiniai ištekliai.

Keyword : Argiculture, manure, ash-content, combustion, renewable energy sources

How to Cite
Kvasauskienė, R., & Baltrėnas, P. (2010). Assessing the amount of chemical elements in biodegradable agricultural wastes and ASH. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(5), 48-53. https://doi.org/10.3846/mla.2010.090
Published in Issue
Oct 31, 2010
Abstract Views
416
PDF Downloads
496
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.