Share:


Possibilities of using stone wool waste in composting

Abstract

The aim of research is to check the possibility of composting stone wool waste using sewage sludge. The problem is huge amounts of dumped waste (sewage sludge, production waste in the stone wool) without any treatment. There is no practice to compost production waste in the stone wool in Lithuania. Stone wool waste can be one of bulk materials in the process of sewage sludge composting and can improve the quality of the prepared compost. Production waste in the stone wool contains phenol and formaldehyde that are very hazardous pollutants, and therefore it is important to follow its concentration during the composting process. The paper analyses the degradation of formaldehyde concentration. Adding stone wool waste made no degradation in the composting process. The most remarkable reduction in formaldehyde concentration is observed during the first half of the composting period. The average composting duration is two months which is a sufficient period for formaldehyde degradation.


Article in English.


Akmens vatos atliekų panaudojimo galimybės kompostuoti


Santrauka. Šiame darbe nagrinėtos akmens vatos atliekų kompostavimo galimybės kartu naudojant nuotekų valymo dumblą. Dideli sąvartynuose deponuojamų nuotekų dumblo, akmens vatos gamybos atliekų kiekiai yra aktuali problema. Lietuvoje nėra akmens vatos atliekų kompostavimo patirties. Akmens vata gali būti naudojama kaip viena iš struktūrinių medžiagų nuotekų dumblo kompostavimo procesuose. Ji galėtų pagerinti paruošto komposto kokybę. Akmens vatos gamybos atliekose yra fenolių ir formaldehidų – labai pavojingų teršalų, todėl labai svarbu kompostavimo metu stebėti ir matuoti jų koncentracijas. Šiame darbe analizuojamas formaldehido degradavimas kompostavimo procese. Kompostavimo metu naudojant akmens vatos atliekas, žalingos įtakos proceso parametrams nepastebėta. Intensyviausiai formaldehido koncentracija mažėja pirmojoje kompostavimo ciklo pusėje. Vidutinis kompostavimo ciklas trunka apie du mėnesius. Tai pakankamas laikas formaldehido degradacijai.


Reikšminiai žodžiai: kompostavimas, akmens vatos atliekos, nuotekų valyklų dumblas.

Keyword : Composting, stone wool waste, wastewater sludge

How to Cite
Kukenienė, Žydrūnė, & Vaišis, V. (2010). Possibilities of using stone wool waste in composting. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(5), 41-47. https://doi.org/10.3846/mla.2010.089
Published in Issue
Oct 31, 2010
Abstract Views
435
PDF Downloads
251
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.