Share:


The dynamics of growing herbaceous plants in the soil contaminated with sodium formiate

Abstract

Salts are most frequently used for road maintenance in cold seasons in Lithuania. In case the use of salts is mandatory, the proposal is to apply as small amounts as possible following the norms of use. Using alternative de-icing salts and agents, such as formiates is recommended. Formiates can be applied with the aim to reduce road sliperness and as a preventive measure of de-icing road paving. These substances are efficient, environment-friendly and have no corrosive effect. The article presents physicochemical and toxicological characteristics of the above introduced materials.


Article in Lithuanian.


Žolinių augalų augimo dinamika natrio formiatu užterštame dirvožemyje


Santrauka. Lietuvoje kelių priežiūrai žiemos metu dažniausiai naudojamos techninės druskos. Jos neigiamai veikia gyvąją gamtą. Siekiant mažinti druskų naudojimą techninių kelių priežiūrai ir jų neigiamą poveikį kelio aplinkai, tikslinga laipsniškai mažinti techninių druskų kiekį (ypač miestuose), jį keičiant naujos kartos alternatyviomis medžiagomis. Straipsnyje analizuojamas naujos kartos medžiagos ledui ir sniegui tirpinti – natrio formiato poveikis žolinių augalų biometriniams rodikliams (antžeminės dalies aukščiui ir fitomasei). Atlikus laboratorinius eksperimentus nustatyta, kad, kintant formiatų koncentracijai dirvožemyje (3, 5, 10 g/kg), biometriniai augalų rodikliai sumažėja iki 20 % lyginant su kontroliniais augalais.


Reikšminiai žodžiai: natrio formiatas, toksiškumas, žolinė augalija, antžeminės dalies ilgis, fitomasė.

Keyword : sodium formiate, toxicology, herbaceous plant, length of above-ground part, phytomass

How to Cite
Kazlauskienė, A. (2010). The dynamics of growing herbaceous plants in the soil contaminated with sodium formiate. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(5), 36-40. https://doi.org/10.3846/mla.2010.088
Published in Issue
Oct 31, 2010
Abstract Views
422
PDF Downloads
207
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.