Share:


Methods for determining organic matter and colour in water

Abstract

The article examines different methods for determining organic matter and colour in water. Most of organic compounds in water have a humic substance. These substances frequently form complexes with iron. Humic matter gives water a yellow-brownish colour. Water filtration through conventional sand filters does not remove colour and organic compounds, and therefore complicated water treatment methods shall be applied. The methods utilized for organic matter determination in water included research on total organic carbon, permanganate index and the bichromate number of UV absorption of 254 nm wave length. The obtained results showed the greatest dependence between water colour and permanganate index. However, UV adsorption could be used for organic matter determination during the operation of a water treatment plant and the start-up of plants as easy and fast methods.


Article in Lithuanian.


Organinių medžiagų ir spalvos nustatymo metodai vandenyje


Santrauka. Nagrinėjamos organinių medžiagų ir spalvos nustatymo vandenyje metodikos, siekiant ištirti vandens organinių junginių ir vandens spalvos priklausomybę ir įvertinti jų praktinio naudojimo galimybes. Didžioji dalis vandens organinių junginių yra humusinės medžiagos. Šios medžiagos dažniausiai ir sudaro kompleksinius junginius su geležimi. Humusinės medžiagos vandeniui suteikia gelsvai rusvą spalvą. Vandenį perfiltravus per membraninius filtrus, lieka tikroji vandens spalva, kurią sudaro organiniai junginiai. Vandens mėginiuose buvo atlikti bendrosios organinės anglies, permanganato indekso, bichromato skaičiaus, ultravioletinės absorbcijos 254 nm bangos ilgyje ir vandens spalvos nustatymo tyrimai. Tyrimų rezultatai parodė, kad didžiausia priklausomybė yra tarp vandens spalvos ir permanganatinio indekso, taip pat, kad vandens spalva gali būti netiesioginis būdas organinėms medžiagoms vandenyje nustatyti.


Reikšminiai žodžiai: organinės medžiagos, bendroji organinė anglis, permanganatinis indeksas, bichromato skaičius, ultravioletinė absorbcija, vandens spalva.

Keyword : organic matter, total organic carbon, permanganate index, bichromate number, UV absorbance, colour of water

How to Cite
Albrektienė, R., & Rimeika, M. (2010). Methods for determining organic matter and colour in water. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(5), 5-8. https://doi.org/10.3846/mla.2010.083
Published in Issue
Oct 31, 2010
Abstract Views
290
PDF Downloads
948
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.