Share:


Analysis of the service availability in mobile data transmission systems

Abstract

Main quality assuring characteristics of the GSM based data transmitting networks are analyzed in this work. The networks behaviour and parameters under complicated for the data transmitting environment, when interference or distances are high are analyzed. Data transmitting assurance and improvement are possible when few channels are utilized and proper protocols are involved. Modelling of the high load in networks with different protocols was performed, and possible to use algorithm idea is presented.


Article in Lithuanian.


Mobilaus duomenų perdavimo sistemų paslaugų pasiekiamumo užtikrinimo tyrimas


Santrauka. Nagrinėjamos GSM pagrindu sukurtų mobiliojo ryšio sistemų, veikiančių nepalankiose sąlygose, duomenų perdavimo charakteristikos. Analizuojamos šių duomenų perdavimo tinklų paslaugų pasiekiamumo sąlygos. Aptariami duomenų perdavimo sistemų charakteristikų valdymo ir analizės būdai, taip pat parametrų pagerinimo būdai. Analizuojant garantuojamo duomenų perdavimo sistemų kūrimo sąlygas paminėtos ir kelių duomenų perdavimo sistemų apjungimo į vieną visumą galimybės. Siekiant patobulinti duomenų perdavimo charakteristikas atliekami modeliavimai optimaliems protokolams pasirinkti ir sudaromos rekomendacijos patobulinto protokolo kūrimui.


Reikšminiai žodžiai: mobilusis tinklas, duomenų perdavimas, protokolai, GSM, 3G, UMTS.

Keyword : mobile network, data transferring, protocols, QoS, GSM, 3G, UMTS

How to Cite
Balčiūnas, D. (2010). Analysis of the service availability in mobile data transmission systems. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(1), 81-84. https://doi.org/10.3846/mla.2010.018
Published in Issue
Feb 28, 2010
Abstract Views
393
PDF Downloads
226
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.