Share:


Simulation and emuliation in NCTUns

Abstract

The features of NCTUns simulation environment are presented along with developed models, showing the advantages of this simulation tool. NCTUns gives the ability to reuse kernel TCP/IP stack and therefore to simplify and speedup the simulations, also to make use of any UNIX commands or programs. Presented wireless multihop transmission model for delay and jitter investigation, also wireless multihop video transmission model. Model, employing emulation, enables to evaluate the impact of simulated network not only on flow characteristics, but also on live application reception.


Article in Lithuanian.


Tinklų modeliavimas ir emuliavimas NCTUns aplinkoje


Santrauka. Straipsnyje apžvelgiamos modeliavimo aplinkos NCTUns savybės, sukurtais modeliais atskleidžiami pagrindiniai šio įrankio privalumai. NCTUns savo unikalia achitektūra, pagrįsta grįžimo į branduolį algoritmu, suteikia galimybę panaudoti Linux OS TCP/IP steką, taip supaprastinant modelius, paspartinant operacijas ir įgalinant panaudoti modeliavimuose bet kokią UNIX programinę įrangą. Aprašytas perdavimo šuoliais tyrimo modelis, sudarytas NCTUns aplinkoje, gauti paketų vėlinimų pasiskirstymai, esant skirtingam šuolių skaičiui bei radijo kanalo apkrovai. Kitas modelis, sukurtas vaizdo perdavimui tirti, iliustruoja NCTUns galimybes ne tik parametriškai, bet ir gyvai įvertinti tinklo įtaką perduodamoms paslaugoms.


Reikšminiai žodžiai: modeliavimas, emuliavimas, NCTUns, TCP/IP.

Keyword : emulation, modelling, NCTUns, TCP/IP

How to Cite
Vindašius, A. (2010). Simulation and emuliation in NCTUns. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(1), 73-76. https://doi.org/10.3846/mla.2010.016
Published in Issue
Feb 28, 2010
Abstract Views
402
PDF Downloads
227
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.