Share:


Investigation of strain measurement method with balancing currents

Abstract

It is shown that construction state identification systems are integral part of public and local warning and security systems. Structure of construction of state identification system is proposed and analysed. It is established that in order to ensure wide usage of such systems it is necessary to solve some scientific problems. A new method for measurement of construction strain is presented. It is based on evaluation of small changes of resistance with balancing currents. Measurements methods of these days are listed and their main advantages are discussed. Structure of strain gauge and formulas for calculating code of resistance changes is presented. Computerized and experimental models are made.


Article in Lithuanian.


Deformacijų matavimo balansuojant sroves metodo tyrimas


Santrauka. Aptariama deformacijų matavimų reikšmė statinių saugumui. Nagrinėjami šiuo metu naudojami konstrukcijų deformacijų matavimo metodai ir jų trūkumai. Aprašomas plačiai naudojamas įtempio jutiklis. Pateikiami reikalavimai naujai deformacijų matavimo sistemai. Analizuojamas naujas konstrukcijų deformacijas įvertinimo metodas, kuris pagrįstas mažų varžų pokyčių nustatymu balansuojant sroves. Pateiktos varžos pokyčio kodo apskaičiavimo formulės bei suskaičiuoti reikalingi parametrai matuoti deformacijas plieno konstrukcijose. Sudaryti kompiuterinis ir eksperimentiniai matavimo metodo modeliai. Gauti rezultatai ir įvairių dydžių priklausomybės, kurios pagrindžia teorines prielaidas. Pateiktos tyrimo išvados.


Reikšminiai žodžiai: deformacijų matavimas, srovių balansavimas, įtempio jutiklis, varžos pokytis.

Keyword : strain measurement, balancing currents, strain gauge, changes of resistance

How to Cite
Masiulionis, R. (2010). Investigation of strain measurement method with balancing currents. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(1), 68-72. https://doi.org/10.3846/mla.2010.015
Published in Issue
Feb 28, 2010
Abstract Views
386
PDF Downloads
231
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.