Share:


Investigation of three-pole oscillation circuit

Abstract

New approach of three-pole electromagnetic wave systems and three-pole resonance is reviewed and new effects are described. With special construction three-pole oscillation circuit are formed superpositional new type electromagnetic wave with new properties. The aim is to that multi-pole oscillation circuit can enter into resonance which my not match any two-pole resonance frequency and thereby shape the new three-pole electromagnetic wave frequency range, i.e. could potentially extend the range of radio waves. The article describes the basics of three-pole mathematics, application aspects, and, using this math, three-pole calculation methodology.


Article in Lithuanian.


Tripolio virpesių kontūro tyrimas


Santrauka. Pateikiamas naujas superpozicinių elektromagnetinių bangų sistemų ir rezonanso skaičiavimo jose požiūris. Specialios konstrukcijos tripolio virpesių kontūro pagalba formuojamos superpozicinės naujo tipo tripolės elektromagnetines bangos, pasižyminčios unikaliomis savybėmis. Darbo tikslas yra parodyti, kad daugiapolį virpamąjį kontūrą galima įvesti į rezonansą, kuris gali neturėti atitikmens jokio kito dažnio dvipoliam rezonansui ir tuo būdu formuoti naują tripolių elektromagnetinių bangų dažnių diapazoną, t.y. potencialiai išplėsti radijo bangų diapazoną. Aprašomi tripolės matematikos pagrindai, taikymo aspektai, bei, naudojantis šia matematika, tripolio virpesių kontūro rezonanso apskaičiavimo metodika.


Reikšminiai žodžiai: daugiapolis, tripolis, rezonansas, virpamasis, kontūras.

Keyword : multi-pole, three-pole, resonance, resonance circuit

How to Cite
Kutka, N., & Goceikis, S. (2010). Investigation of three-pole oscillation circuit. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(1), 63-67. https://doi.org/10.3846/mla.2010.014
Published in Issue
Feb 28, 2010
Abstract Views
447
PDF Downloads
327
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.