Share:


Digital processing of investigated DAC’S signals

Abstract

The article shows that in designed algorithm for determination of digital signal processing and settling time of DAC the greatest influence on the test has 1/f type internal noise of the sampling converter. It is offered to filter the preliminary digital signal and to construct pseudo-periodic sequence from n realization periods of examined signals and internal noise. It is shown, that standard digital filters because of very high the demands are not suitable. The structure of digital comb filter is proposed. Investigations have shown that the given filter can effectively be used for filtering of various signals.


Article in Lithuanian.


SAK išėjimo signalų pradinis skaitmeninis filtravimas


Santrauka. Parodyta, kad sudarytame skaitmeninių-analoginių keitiklių (SAK) tiriamųjų signalų skaitmeninio apdorojimo ir nusistovėjimo trukmės nustatymo algoritme didžiausią įtaką nustatymo nuokrypoms turi stroboskopinio keitiklio žemųjų dažnių savieji triukšmai. Pasiūlyta tiriamąjį skaitmeninį signalą filtruoti ir iš n tiriamojo signalo ir savųjų triukšmų realizacijų sudaryti pseudoperiodinį signalą, kuriame atskirti tiriamojo signalo ir savųjų triukšmų spektrai. Nustatyta, kad standartiniai žemųjų dažnių filtrai, dėl labai aukštų tiriamojo signalo perdavimo kokybei keliamų reikalavimų, yra netinkami. Pasiūlyta skaitmeninio keterinio filtro struktūra. Tyrimais nustatyta, kad toks filtras efektyviai gali slopinti įvairių signalų, praėjusių nustatymo grandines, savuosius triukšmus.


Reikšminiai žodžiai: SAK dinaminių parametrų nustatymas, 1/f triukšmas, baltasis triukšmas, skaitmeninis keterinis filtras.

Keyword : measurement of dynamic parameters of DAC, 1/f noise, white noise, digital comb filtre

How to Cite
Ustinavičius, T. (2010). Digital processing of investigated DAC’S signals. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(1), 45-49. https://doi.org/10.3846/mla.2010.010
Published in Issue
Feb 28, 2010
Abstract Views
447
PDF Downloads
329
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.