Share:


Analysis of hexapod robot locomotion

Abstract

Hexapod robot locomotion is analyzed. Trajectory forming method for one leg is introduced. Servo angles are expressed using geometric inverse kinematics method. Forming of tripod gait is described and a diagram representing it is presented. Servo control parameters are defined to ensure fluent and versatile robot control. Several servo control methods are presented. After testing robot movement using different servo control methods, gait generation is corrected and control method that meets servo control parameters is chosen.


Article in Lithuanian.


Šešiakojo roboto eisenos tyrimas


Santrauka. Nagrinėjamas šešiakojo roboto žingsniavimas tiesiai, lygiu paviršiumi. Aptariamas kiekvienos kojos judesio formavimas, taikant jos judesiui parinktos formos trajektoriją. Nurodomas trajektorijos formos aprašymo metodas. Sudaroma roboto žingsniavimo, taikant trikoję eiseną, veiksmų diagrama. Trumpai aprašomas kiekvienas žingsniavimo etapas. Apskaičiuojami variklių posūkio kampai taikant geometrinį atvirkštinės kinematikos metodą. Apibrėžiami roboto variklių valdymo kriterijai, kurie užtikrintų reikiamą roboto judesių valdymo laisvumą bei lankstumą. Aptariami skirtingi variklių valdymo metodai. Atlikus roboto ėjimo tyrimą, taikant skirtingus variklių valdymo metodus, koreguojamas eisenos generavimas ir parenkamas valdymo metodas, atitinkantis apsibrėžtus variklių valdymo kriterijus.


Reikšminiai žodžiai: šešiakojis robotas, trikojė eisena, kojos trajektorija, atvirkštinė kinematika, servomechanizmas.

Keyword : hexapod robot, tripod gait, leg trajectory, inverse kinematics, servomotor

How to Cite
Luneckas, T. (2010). Analysis of hexapod robot locomotion. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(1), 36-39. https://doi.org/10.3846/mla.2010.008
Published in Issue
Feb 28, 2010
Abstract Views
445
PDF Downloads
206
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.