Share:


Control and data collection system for solar thermal collectors

Abstract

The paper presents the architecture of the control and statistical data collection system for solar thermal collectors, describing its operating principle and analysis of individual elements, in order to anticipate possible problems and find their solutions. Expanding functionality of the controller of solar thermal collector with online features one can collect data on solar thermal collectors performance in different regions. The paper describes the structure diagram, according to which the system will register operational parameters of the heating system and weather conditions. Data transfer mode, which allows avoiding instant database server load is offered. It is shown, that the simulation of the solar thermal collector operating cycle and optimization of recorded data stream allows over 14 times to reduce the amount of transferred data.


Article in Lithuanian.


Saulės kolektorių valdymo ir statistinių duomenų surinkimo sistema


Santrauka. Pateikiama saulės kolektorių valdymo ir statistinių duomenų surinkimo sistemos struktūra, aprašomas jos veikimo principas ir analizuojami atskiri sistemos elementai, siekiant numatyti galimas problemas ir rasti jų sprendimo būdus. Parodoma, kad papildžius valdiklius, skirtus saulės kolektorių valdymui, ryšio su internetu funkcijomis, galima kaupti duomenis apie saulės kolektorių veikimą atskiruose regionuose. Aprašoma valdiklio struktūrinė schema, pagal kurią sistema registruos šildymo sistemos veikimo parametrus ir oro sąlygas. Pasiūlomas duomenų siuntimo būdas leidžiantis išvengti momentinių duomenų bazės serverio apkrovimų. Parodoma, kad sumodeliavus saulės kolektoriaus veikimo ciklą ir optimizavus registruojamų duomenų srautą galima sumažinti virš 14 kartų perduodamų duomenų kiekį.


Reikšminiai žodžiai: saulės kolektorius, alternatyvūs energijos šaltiniai, valdiklis.

Keyword : solar thermal collectors, alternative energy source, controller

How to Cite
Vasarevičius, D. (2010). Control and data collection system for solar thermal collectors. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(1), 27-31. https://doi.org/10.3846/mla.2010.006
Published in Issue
Feb 28, 2010
Abstract Views
421
PDF Downloads
223
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.