Share:


Investigation of optimal integrated circuit raster image vectorization method

Abstract

Visual analysis of integrated circuit layer requires raster image vectorization stage to extract layer topology data to CAD tools. In this paper vectorization problems of raster IC layer images are presented. Various line extraction from raster images algorithms and their properties are discussed. Optimal raster image vectorization method was developed which allows utilization of common vectorization algorithms to achieve the best possible extracted vector data match with perfect manual vectorization results. To develop the optimal method, vectorized data quality dependence on initial raster image skeleton filter selection was assessed.


Article in Lithuanian.


Optimalaus integrinių grandynų taškinių vaizdų vektorizavimo metodo tyrimas


Santrauka. Publikacijoje nagrinėjama integrinių grandynų sluoksnių taškinių vaizdų vektorizavimo problema. Aptariami įvairūs linijų taškiniuose vaizduose išskyrimo būdai, jų ypatybės. Pristatomas atrastas optimalus taškinių vaizdų vektorizavimo metodas, leidžiantis panaudojant įprastus vektorizavimo algoritmus, gauti integrinių grandynų sluoksnių topologijos projekto duomenis, geriausiai atitinkančius rankiniu būdu atkurtą topologijos projektą. Optimalaus metodo nustatymui buvo vertinama vektorizavimo algoritmo rezultatų priklausomybė nuo pradinio taškinių vaizdų skeleto gavimo algoritmo. Taip pat publikacijoje yra pristatomas integrinių grandynų atvirkštinio projektavimo procesas, jo taikymo sritys, etapai ir problemos.


Reikšminiai žodžiai: taškinis, vektorinis vaizdas, vektorizavimas, integriniai grandynai, lustai, atvirkštinis projektavimas.

Keyword : raster image, vector image, vectorization, integrated circuit, chip, reverse engineering

How to Cite
Jasevičius, L., & Masalskis, G. (2010). Investigation of optimal integrated circuit raster image vectorization method. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(1), 14-18. https://doi.org/10.3846/mla.2010.003
Published in Issue
Feb 28, 2010
Abstract Views
435
PDF Downloads
210
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.