Vol 7 No 1 (2001)

Published: 2001-02-28

Articles

Possibilities of revitalization of unused rural property/Nenaudojamų kaimo statinių atgaivinimo galimybės

Sigitas Lunkevičius, Leonas Ustinovičius, Edmundas Kazimieras Zavadskas
Abstract 386 | PDF Downloads 232 | DOI https://doi.org/10.3846/13921525.2001.10531698

Page 44-55