Vol 27 No 5 (2021)

Published: 2021-05-24

Articles

Causal mapping to explore emergence of construction disputes

Cenk Tanriverdi, Guzide Atasoy, Irem Dikmen, M. Talat Birgonul
Abstract 595 | PDF Downloads 511 | DOI https://doi.org/10.3846/jcem.2021.14900

Page 288-302

Text mining-based patent analysis of BIM application in construction

Xing Pan, Botao Zhong, Xiaobo Wang, Ran Xiang
Abstract 786 | PDF Downloads 631 | DOI https://doi.org/10.3846/jcem.2021.14907

Page 303-315

Page 316-330

Determinants for coopetition strategies of international joint ventures in high-speed railway projects

Yanliang Niu, Dan Zhao, Xiaopeng Deng, Ruoyu Lu, Xianbo Zhao
Abstract 418 | PDF Downloads 381 | DOI https://doi.org/10.3846/jcem.2021.15021

Page 331-345