Share:


An analysis of factors for the selection of a technical solution version in thermal renovation of buildings/Šiluminės renovacijos techninio sprendimo varianto pasirinkimo veiksnių analizė

Abstract

Susistemintai nagrinėjamas šiluminės renovacijos techninio sprendimo varianto parinkimas. Renovacijos procesas analizuojamas keturiose stadijose: tikslų-projektavimo-statybos-eksploatacijos. Šiluminės renovacijos varianto pasirinkimą įtakoja daugelis veiksnių. Straipsnyje nagrinėjama veiksnių įtaka tiek atskirai stadijai, tiek visam renovacijos procesui. Atkreipiamas dėmesys į priešprojektinės diagnostikos svarbą teisingai įvertinant pastato būklę, galimus sprendimų apribojimus ir formuojant renovacijos techninio sprendimo alternatyvius variantus. Kalbama apie skirtingų konstruktyvinių sprendimų privalumus ir trūkumus, įtakojančius pasirinkimą. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad, atlikus šiluminę renovaciją, gali tekti tvarkyti inžinerinę pastato įrangą. Pažymima kokybinių rodiklių, pvz., estetiškumo ir komfortabilumo, siekimo įtaka parenkant variantą. Aptariamas susistemintas požiūris į techninio sprendimo varianto pasirinkimą pateikiamas algoritmine forma. Pasirinkta metodika, kuomet investicinis procesas nagrinėjamas nuosekliai pagal tikslų-projektavimo-statybos-eksploatacijos stadijas, leidžia daryti prielaidą, jog tokiu būdu pavyksta įvertinti daugelį sprendimo priėmimą. įtakojančių veiksnių.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Parasonis, J., & Ambrasas, G. (1995). An analysis of factors for the selection of a technical solution version in thermal renovation of buildings/Šiluminės renovacijos techninio sprendimo varianto pasirinkimo veiksnių analizė. Journal of Civil Engineering and Management, 1(4), 67-74. https://doi.org/10.3846/13921525.1995.10531534
Published in Issue
Dec 31, 1995
Abstract Views
198
PDF Downloads
159