Share:


A generalized systemotechnical evaluation and determination of the priorities in building design decisions

    Edmundas K. Zavadskas Affiliation

Abstract

The paper discusses the problem of determination of efficiency indices used in comparative evaluation of building design dicesions. The methodology, an algorithm and a computing programme for determining basic technical and economical indices and qualitative characteristics have been worked out. A method for determining the most preferable variant of design decisions based on the criterion of utility has been suggested in the article. The result of the systemotechnical evaluation is a line of application priorities.


Apibendrintas projektinių sprendimų statyboje sistemotechninis įvertinimas ir naudojimo priorttetų nustatymas


Santrauka


Nagrinėjama palyginimo bazės problema, iškylanti atliekant projektinių sprendimų variantų sistemotechninį įvertinimą. Pasiūlyta nauja metodika, algoritmas ir programa, leidžiantys bazinio projektinio sprendimo varianto parinkime dalyvauti ir užsakovui, kuris turi galimybę kompiuterio pagalba dialogo režime išreikšti savo preferencijas, pasirenkant projektinį sprendimą. Pasiūlytas apibendrintas projekto naudingumo kriterijus, kuris skaičiuojamas pagai nuotolius nuo vadinamojo idealaus projektinio varianto, sudaryto iš visų vertinamų variantų geriausių efektyvumo rodiklių. Sistemotechninio įvertinirno rezultatas—variantų naudojimo prioritetų eilutė.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Zavadskas, E. K. (1995). A generalized systemotechnical evaluation and determination of the priorities in building design decisions. Journal of Civil Engineering and Management, 1(4), 31-39. https://doi.org/10.3846/13921525.1995.10531531
Published in Issue
Dec 31, 1995
Abstract Views
203
PDF Downloads
152