Share:


Relations and transformations of extremum energy principles for deformable body

    Stanislovas Kalanta Affiliation

Abstract

Deformuojamo kūno ekstreminių energinių principų ryšiai ir transformacijos


Išnagrinėti tampraus plastiško kūno įtempimų ir deformacijų analizės ir ribinės pusiausvyros būvio ekstreminiai energiniai principai paprasto (vienkartinio) apkrovimo atveju. Suformuluotas pilnutinės papildomosios energijos minimumo principas (4) ir pilnutinės deformacijų energijos minimumo principas (14), atsižvelgiant į pradines deformacijas ir medžiagos stiprėjimą. Parodyta, kad Haro-Karmano, Kolonečio, Pragerio-Saimondso, Kastiljano bei Menabrea ekstreminiai principal gaunami iš pilnutinės papildomosios energijos minimumo principo, o Grinbergo ir Lagranžo principai – iš pilnutinės deformavimo energijos minimumo principo. Idealiai standaus plastiško kūno ribinio būvio analizės energiniai principai išvesti iš pilnutinės papildomosios energijos minimumo principo. Taip pat parodyta, kad kinematinės teoremos apie ribinę apkrovą ir apie paprastą plastinį suirimą gali būti gautos iš tampraus plastiško kūno pilnutinės deformavimo energijos minimumo principo.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Kalanta, S. (1997). Relations and transformations of extremum energy principles for deformable body. Journal of Civil Engineering and Management, 3(9), 49-56. https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531671
Published in Issue
Mar 31, 1997
Abstract Views
421
PDF Downloads
241
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.