Share:


Adaptive finite element strategy for free vibration problems/Prisitaikančioji baigtinių elementų strategua laisvųjų svyravimų uždaviniams spręsti

    Romualdas Baušys Affiliation

Abstract

Norint rasti pageidaujamo tikslumo inžinerinių uždavinių sprendimus, naudojamos įvairios prisitaikančiosios baigtinių elementuų strategijos. Straipsnyje pateikta prisitaikančiosios baigtinių elementų strategijos h-versija, skirta laisvųjų svyravimų uždaviniams spręsti. Jos esmę sudaro naujo diskretizacijos tinklo generavimas, naudojant tos pačios eilės baigtinius elementus. Šios strategijos tikslas—sugeneruoti optimalų baigtinių elementų tinklą, kuris apibūdinamas tolygiu diskretizacijos paklaidų pasiskirstymu. Diskretizacijos paklaidos randamos poprocesoriniais lokaliniu ir globaliniu būdais. Atlikti skaitiniai eksperimentai atskleidė pasiūlytos prisitaikanšiosios baigtinių elementų strategijos efektyvmą, nes optimalus diskretizacijos tinklas buvo suformuotas kiekvienai tyrinėtai nuosavai reikšmei, panaudojant tiktai vieną algoritmo iteraciją.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Baušys, R. (1997). Adaptive finite element strategy for free vibration problems/Prisitaikančioji baigtinių elementų strategua laisvųjų svyravimų uždaviniams spręsti. Journal of Civil Engineering and Management, 3(9), 26-33. https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531668
Published in Issue
Mar 31, 1997
Abstract Views
296
PDF Downloads
184