Share:


“Lithuanian proceedings in mechanics” in 1967–1994

Abstract

„Lietuvos mechanikos rinkinys“ 1967–1994


„Lietuvos mechanikos rinkinio“ (LMR) daugiau kaip trisdešimties metų leidybos istorija yra verta apžvalgos, nes ji labai susijusi su visa Lietuvos mechanikos mokslo raida. Net ir tada, kai buvo reikalaujama kiekvienam mokslo darbų rinkiniui teikti teminį pavadinimą (1 lent), LMR serija nenutrūko. Dažniausiai dėl menkų poligrafinių galimybių LMR numeriai išeidavo vėliau negu buvo pažymėta tituliniuose lapuose (2 lent.), tačiau ir su pavėlavimu paskelbtos mokslinės idėjos bei tyrimų rezultatai buvo dėmesingai sutinkami ne tik Lietuvoje. Daugelis Lietuvos mokslininkų buvo nuolatiniai LMR autoriai (3 lent), jie aprėpė įvairias tyrimų šakas (4 lent).
Spausdintas ilgą laiką rusų kalba su lietuviškomis ir angliškomis santraukomis, 1994 m. anglų kalba išleistas rinkinys (Nr. 33) atspindėjo naują lietuvos mokslininkų bendradarbiavimo kryptį. Tačiau Lietuvos mokslo tarybai integravus mokslinių žumalų leidybą, „Lietuvos mechanikos rinkinys“ nustojo ėjęs; dabar mechanikos krypties mokslinių tyrimų rezultatai skelbiami žurnaluose „Mechanika“ ir „Statyba“.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Čižas, A. (1997). “Lithuanian proceedings in mechanics” in 1967–1994. Journal of Civil Engineering and Management, 3(9), 11-13. https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531666
Published in Issue
Mar 31, 1997
Abstract Views
304
PDF Downloads
217
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.