Share:


Academician Aleksandras Čyras as the pioneer of optimizational structural mechanics in Lithuania

    Juozas Atkočiūnas Affiliation
    ; Antanas Krutinis Affiliation

Abstract

Akademikas Aleksandras Čyras – optimizacinės statybinės mechanikos Lietuvoje pradininkas


Straipsnyje pateikiama akademiko Aleksandro Čyro (g. 1927 03 15 Merkinėje) mokslinės, kūrybinės ir pedagoginės veiklos apžvalga. A.Čyras 1950 m. baigė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Statybos fakultetą. 1954 ir 1965 metais apgynė technikos mokslų kandidato ir habilituoto daktaro disertacijas. Pirmosios Vilniuje aukštosios techniškosios mokyklos – Vilniaus inžinerinio statybos instituto (VISI) – įkūrimo 1969 metais iniciatorius. Pirmasis ir ilgametis VISI rektorius (1969–1990). Nuo 1985 metų – Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys. 1994 m. išrenkamas Lenkijos MA užsienio nariu. Pagrindinė mokslinių tyrimų kryptis – tampriųjų-plastinių sistemų optimizacijos teorija ir metodai, iš jų ir taikant matematinį programavimą. Vadovaujant prof. A.Čyrui Vilniuje periodiškai vyko optimizacijos ir patikimumo statybinėje mechanikoje problemų tarptautinės konferencijos. Skaitytos paskaitos JAV, Italijoje, Kanadoje, Vokietijoje ir kitose šalyse. Vadovaujant akademikui A.Čyrui 27 jo mokiniai apgynė mokslo kandidatų, o penketas – ir habilituotų mokslo daktarų disertacijas. Bibliografiniai duomenys: 8 monografijos (trys iš jų išleistos anglų kalba užsienyje), 4 vadovėliai, per 180 mokslinių straipsnių.
Moderniosios statybinės mechanikos mokslinės mokyklos pagrindėjas akademikas A.Čyras už nuopelnus Lietuvai 1996 metais apdovanotas Didžojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Atkočiūnas, J., & Krutinis, A. (1997). Academician Aleksandras Čyras as the pioneer of optimizational structural mechanics in Lithuania. Journal of Civil Engineering and Management, 3(9), 6-10. https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531665
Published in Issue
Mar 31, 1997
Abstract Views
294
PDF Downloads
225
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.