Share:


On the analysis of geometrically nonlinear structures/Apie geometriškai netiesinių strypinių sistemų skaičiavimą

    Romanas Karkauskas Affiliation

Abstract

Nagrinėjame įtempčių ir deformacijų būsenos (ĮDB) nustatymą plokščiose strypinėse sistemose, kai poslinkiai dideli, o deformacijos mažos. Šiuo atveju pusiausvyros lygtys sudaromos nepaisant strypų deformacijų.
Geometriškai netiesinių tamprių sistemų ĮDB galima skaičiuoti pagal sudarytą (5) matematinį modelį, jungiantį į netiesinių lygčių sistemą visus ieškomuosius dydžius (įrąžas, poslinkius ir deformacijas). Jos supaprastintas variantas yra kubinių lygčių (6) sistema, kurioje pagrindiniai nežinomieji yra vien poslinkiai u. Tačiau ir šios sistemos sprendimas komplikuotas.
Siūlomi du ĮDB nustatymo keliai. Pirmasis – papildomos apkrovos metodas. Taikant šį metodą skaičiuojama etapais. Pasirenkamas apkrovos žingsnis ΔF. Nuosekliai didinant apkrovą. šiuo žingsniu randami poslinkių ir įrąžų prieaugiai Δuν ir ΔSν. Čia kiekviename apkrovimo etape pusiausvyros lygčių matrica [A(uΣ)] sudaroma atsižvelgiant į ankstesnių apkrovimo etapų konstrukcijos deformavimo istoriją, o geometrinių lygčių matrica yra transponuota [A(uΣ)]T. Dėl to kubinių lygčių sistema (6) tampa tiesinių lygčių sistema, kurios sprendinys yra poslinkių prieaugių vektorius Δuν, randamas pagal (8) išraišką. Po to pagal (9) išraišką randamas ΔSν.
Antrasis būdas ĮDB skaičiuoti yra pagrįstas Niutono-Rafsono metodu. Čia naudojant rekurenčiąją formulę (13), kurioje poslinkių prieaugiai skaičiuojami pagal (18) formulę, randamos kubinės lygties (6) šaknys. Niutono- Rafsono metodas pradinei iteracijai poslinkių vektorių uν siūlo imti iš geometriškai tiesinio skaičavimo.
Abiejų metodų taikymas iliustruojamas pavyzdžiais. Atlikti skaitiniai eksperimentai atskleidė siūlomų metodų efektyvumą ir jų galimybę taikyti geometriškai netiesinių tamprių-plastinių sistemų analizės ir optimizavimo uždaviniams.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Karkauskas, R. (1997). On the analysis of geometrically nonlinear structures/Apie geometriškai netiesinių strypinių sistemų skaičiavimą. Journal of Civil Engineering and Management, 3(12), 38-43. https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531365
Published in Issue
Dec 31, 1997
Abstract Views
420
PDF Downloads
268
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.