Share:


A simulation approach to reliability assessment of plastic frames/Vienas plastinių rėmų patikimumo verti nimo stochastiniu modeliavimu būdas

    Egidijus R. Vaidogas Affiliation

Abstract

Straipsnyje nagrinėjamas plastinių rėmų patikimumo vertinimas stochastinio modeliavimo metodu, kuris vadinamas radialiniu ėmimu. Patikimumo problema yra formuluojama apkrovų erdvėje. Naudojamas faktas, kad daugeliui praktinių problemų apkrovų erdvės dimensija yra gerokai mažesnė už bazinių kintamųjų erdvės dimensiją. Plastinės avarijos tikimybė vertinama naudojantis proporcingo apkrovos didinimo metodu. Atsisakoma apkrovų erdvės diskretizavimo pagal apkrovų proporcijas. Deterministiniu rėmų mechaniniu modeliu parinktas statinės formuluotės uždavinys, turintis tiesinio programavimo uždavinio formą. Plastinės avarijos vertinimui naudojama radialinio ėmimo ir tiesinio programavimo uždavinio kombinacija. Jungiamoji grandis tarp radialinio ėmimo ir mechaninio modelio yra apkrovos krypčių ir pasiskirstymo vektorius, kuris išreiškiamas kaip krypties kosinusų vektorius.
Išspręsti dviejų rėmų pavyzdžiai. Gauti rezultatai lyginami su kitų autorių rezultatais.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Vaidogas, E. R. (1997). A simulation approach to reliability assessment of plastic frames/Vienas plastinių rėmų patikimumo verti nimo stochastiniu modeliavimu būdas. Journal of Civil Engineering and Management, 3(12), 28-37. https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531364
Published in Issue
Dec 31, 1997
Abstract Views
314
PDF Downloads
277
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.