Share:


Steel structures in the new millennium/Plieno konstrukcijos naujajame tūstantmetyje

    Patrick J. Dowling Affiliation
    ; Bassam A. Burgan Affiliation

Abstract

Nuo to laiko, kai daugiau nei prieš 100 metų buvo įdiegtas plienas, jis tapo viena iš svarbiausių statybos medžiagų. Šis straipsnis apžvelgia jo naudojimo raidos išdavas; apžvelgia pažangą, kuri padaryta kuriant plieno skerspjūvius ir konstrukcijų sistemas bei plieno naudojimą sausumoje ir jūroje. Taip pat aptariama gaisrosaugos, aplinkosaugos ir apsaugos nuo korozijos sistemų strategijų raida. Straipsnyje atskleidžiamas plieno konstrukcijų sektoriaus finansinis įsipareigojimas nuolat tobulinti rinkos kelrą, kur procesų ir produkcijos technologijų pažanga visuomet bus skatinama klientų reikmių turėti kokybiškesnes medžiagas ir sistemas. Be praeities pasiekimų ir dabarties krypčių ir raidos apžvalgos, straipsnis nukreipia žvilgsnį į būsimojo tūkstantmečio plieno konstrukcijas.
Plienas yra moderniosios statybos sinonimas. Nuo praėjusio šimtmečio galo jis teikė galimybes ir įkvėpimą daugeliui projektuotojų kartų. Šiandien, architektūros pliuralizmo ir inžinerinių naujovių eroje, jis naudojamas naujais išraiškos ir techninio moderno lygiais. Tai tikriausiai iš dalies susiję su metalurgijos pasiekimais ir laimėjimais išsiaiškinant medžiagų konstrukcines savybes bei tobulinant gamybos technologiją; bet svarbiausia tai yra testamentas tolesniam architektų ir inžinierių įsipareigojimui kurti naudojantis išskirtinėmis projektavimo galimybėmis, kurias siūlo plienas.
Plienas taip pat yra dinamiška medžiaga; 70% plieno, kuris naudojamas dabar, nebuvo prieš 10 metų. Vartojimo instrukcijos nuolatos tobulinamos, nes kinta gamybos technologijos raida ir rinkos poreikiai. Plieno pramonė, nuolatos investuoja dideles lėšas į naujas technologijas, tyrimus ir naujovių kūrimą, keldama reikalavimus mažinti masę ir gerinti tokias savybes kaip tvirtumą, takumą ir virinamumą.
Plieno pramonė veikia struktūruotoje sistemoje standartų, kurie apima tūkstančius vartojimo instrukcijų. Naujaip taikyti plieną tampa įmanoma tik sukūrus naujas jo rūšis, kurioms savo ruožtu rašomos naujos vartojimo instrukcijos, skirtos pagrindiniam ir daug utilitaresniam taikymui. Plieno lydiniai, kurie suteikė galimybę Britanijos lėktuvų variklių pramonei užimti deramą vietą pasaulio oro erdvės rinkose, dabar randa naujo taikymo galimybes įvairiose kitose technikos srityse, o nerūdijantis plienas tapo sparčiai plintančiu statybos gaminiu.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Dowling, P. J., & Burgan, B. A. (1997). Steel structures in the new millennium/Plieno konstrukcijos naujajame tūstantmetyje. Journal of Civil Engineering and Management, 3(12), 5-19. https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531362
Published in Issue
Dec 31, 1997
Abstract Views
400
PDF Downloads
294
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.