Share:


Stochastic analysis of degrading vibratory systems/Pažeistų vibracinių sistemų stochastinė analizė

    Kazimierz Sobczyk Affiliation
    ; Jerzy Trębicki Affiliation

Abstract

Laikini įtempių bei aplinkos sąlygų kitimai gali lemti negrįžtamus konstrukcinių/mechaninių sistemų savybių pokyčius. Sie pokyčiai, vadinami pažeidimais, paprastai nera įvertinami vibratinų sistemų skaičiavimais. Atliekant tokius skaičiavimus laikoma, kad sistemų, paveiktų įvairių poveikių, savybės yra nekintamos. Šiame straipsnyje šalia tradicinio sistemų dinaminių efektų modeliavimo yra vertinami pažeidimai (pavyzdžiui, mikroplyšio didėjimas). Tokia analizė leidžia įvertinti ne tik sistemos standumo mažejimą vibracinio proceso metu, bet ir leidžia nustatyti įtempius. Skaitiniai pavyzdžiai pateikia kiekybinę ir grafinę informaciją. apie vibratinų sistemų būklę bei pazěidimų procesus. 


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Sobczyk, K., & Trębicki, J. (1999). Stochastic analysis of degrading vibratory systems/Pažeistų vibracinių sistemų stochastinė analizė. Journal of Civil Engineering and Management, 5(6), 394-398. https://doi.org/10.3846/13921525.1999.10531494
Published in Issue
Dec 31, 1999
Abstract Views
386
PDF Downloads
223
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.