Share:


Analysis of efficiency of single-family house life cycle/Vienbučių gyvenamųjų namų gyvavimo proceso efektyvumo analizė

    Nerija Kvederytė Affiliation

Abstract

Norint suprojektuoti ir įgyvendinti efektyvų vienbučio gyvenamojo namo gyvavimo procesą, būtina jo racionalumu rūpintis nuo poreikių ir tikslų nustatytno iki pastato naudojimo pabaigos. Kiekvienu pastato gyvavimo proceso etapu dalyvauja įvairios suinteresuotos grupės: užsakovai, projektuotojai, rangovai, statvbinių medžiagų bei gaminių gamintojai ir tiekėjai, naudotojai, pastatų priežiūros ir remonto organizacijos ir kt. Projektuojant pastato gyvavimo procesą ir priimant sprendimus, reikia atsižvelgti į šių suinteresuotų grupių interesus. Plėtojant kompleksinį požiūrį, vienbučio gyvenamojo namo gyvavimo proceso efektyvumas priklauso nuo kitų sistemos dalių konkrečiu momentu. Todėl vienbučio gyvenamojo namo gyvavimo procesas turi būti projektuojamas ir įgyvendinamas, atsižvelgiant į jo pagrindinius etapus, dalyvaujančių suinteresuotų grupių tikslus ir galimybes, įvertinant išorinę mikro- ir makrolygmens aplinką, t. y. į visus veiksnius, turinčius įtakos vienbučio gyvenamojo namo gyvavimo proceso efektyvumui.


Straipsnyje pateikiamas vienbučių gvvenamųjų namų gyvavimo proceso efektyvumo kompleksinei analizei sukurtas teorinis modelis, kuriame įvairūs veiksniai ir aplinkybės aprašomi kriterijų rinkiniu. Remdamosi šiuo modeliu suinteresuotos grupės, rengiančios ir realizuojančios projektą, gali projektuoti alternatyvius vienbučio gyvenamojo namo gyvavimo proceso (įvairių sprendimų) variantus, juos įveitinti ir nustatyti racionaliausią: esamai situacijai rasti efektyvų sprendimą. Sprendimų variantiškumas padeda realiau ir racionaliau įvertinti pastato gyvavimo procesą ekonominiais, kokybiniais (architektūriniais, tūriniais, planiniais, estetiniais), teisiniais, techniniais, technologiniais ir kitais aspektais, suderinti suinteresuotų grupių interesus. Pagal pateiktą modelį sukurta ir sprendimų paramos sistema. Ši sistema pastato gyvavimo proceso dalyviams padeda sėkmingai siekti savo tikslų, didinti pastato gyvavimo proceso efektyvumą. Sprendimų paramos sistemoje taikomi pastato gyvavimo proceso daugiakriterinio alternatyviojo projektavimo ir daugiakriterinio įvertinimo metodai leidžia išspręsti siekiamų tikslų ir šiems tikslams įgvvendinti reikalingų išteklių optimizacijos uždavinį: išanalizavus galimus vienbučio gyvenamojo namo gyvavimo proceso variantus nustatomas racionaliausias šio proceso dalyvių (suinteresuotų grupių) siekiamų tikslų ir turimų galimvbių derinys.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Kvederytė, N. (2000). Analysis of efficiency of single-family house life cycle/Vienbučių gyvenamųjų namų gyvavimo proceso efektyvumo analizė. Journal of Civil Engineering and Management, 6(6), 445-450. https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531629
Published in Issue
Dec 31, 2000
Abstract Views
340
PDF Downloads
191