Share:


Multidimensional data analysis in construction industry/Daugiamačių duomenų analizė statybos veikloje

    Artur Fojud Affiliation

Abstract

Šiuo metu statyboje vis plačiau diegiamos naujausios technologijos, kartu kiekvienoje pastato ar statinio statybos stadijoje atsiranda vis daugiau projektinių sprendimų. Dėl to kyla įvairių problemų, susijusių su sprendimų priėmimo proceso optimizavimu bei tinkamų argumentų, priimant konkrečius sprendimus inžineriniame darbe, pateikimu. Todėl inžinerinėje praktikoje labai svarbi sisteminė daugiamatės informacijos analizė. Straipsnyje pateikiama daugiamačių duomenų analizės statybos veikloje galimybių studija ir pabrėžiama didėjanti daugiamatės informacijos analizės svarba kasdicniame inžinieriaus darbe, taip pat valdant nuosavvbę. Aprašytos projektavimo. pagrjsto daugiamačiais duomenimis. galimybės ir tokiu. projektuose naudojamų duomenų. analizė;. Antrojoje straipsnio dalyje pateikiama daugiamatės analizės taikymo sprendimų priėmimo sistemöse, skirtose żmonėms. priimantiems nuosavybės valdymo sprendimus, naudmgumo ir svarbos analizė.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Fojud, A. (2000). Multidimensional data analysis in construction industry/Daugiamačių duomenų analizė statybos veikloje. Journal of Civil Engineering and Management, 6(6), 431-435. https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531626
Published in Issue
Dec 31, 2000
Abstract Views
361
PDF Downloads
213