Share:


Changes and achievements in cm research and cmeducation at the Poznań University of Technology/Statybos valdymo mokslinių tyrimų ir studijų pokyčiai ir laimėjimai Poznanės technologijos universitete

    Oleg Kapliński Affiliation

Abstract

Pateikta statybos valdymo studijų ir mokslinių tyrimų problemų, esamos padėties ir pokyčių tendencijų apžvalga. Aprašytos tipinės programos ir veiksmų grandis (finansavi-mas, studijų programos ir mokslinis darbas) Lenkijojc. Taip pat patcikti tam tikri statybos technologijos ir valdymo specializacijų aspektai. Naujos tendencijos matomos ir Poznanės technologijos universiteto Statybos technologijos ir valdymo katedros nekilnojamojo turto vertinimo ir valdymo magistrantūros studijose. Doktorantūros studijas galima tęsti studijuojant statybos processų modeliavimą kuris yra glaudžiai susijęs su duomenų bazių sudarymu ir tam tikrų dirbtinio intelekto elementų panaudojimu.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Kapliński, O. (2000). Changes and achievements in cm research and cmeducation at the Poznań University of Technology/Statybos valdymo mokslinių tyrimų ir studijų pokyčiai ir laimėjimai Poznanės technologijos universitete. Journal of Civil Engineering and Management, 6(6), 385-396. https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531622
Published in Issue
Dec 31, 2000
Abstract Views
324
PDF Downloads
183