Share:


Composite multihollow slabs for reinforced concrete multistory buildings/Kompleksinės daugiakiaurymės plokštės gelžbetoniniuose daugiaaukščiuose pastatuose

    Algirdas Kudzys Affiliation

Abstract

Nagrinėjama galimybė daugiaaukščių pastatų monolitines perdangas įrengti iš kompleksinių gelžbetoninių plokščių, vietoj klojinių naudojant gamyklines pionas plokštes. Mažacikline kartotine ir vienos krypties apkrova eksperimentiškai ištirta septynių kompleksinių plokščių darbo geba ir stiprumas. Bandymams buvo naudotos trijų skirtingų iš anksto gamykloje išbetonuotų nenuardomų klojinių vaidmenį turinčios atlikti plokštės. Jų sandūros su monolitiniu betonu paviršiai buvo lygūs, su betoniniais kamšteliais ir su plieninėmis kilpomis. Sukloti ant klojinių plastikiniai vamzdžiai leido suformuoti daugiatuštymę perdangos plokštę. Natūralaus didumo kompleksinių perdangų eksperimentinių bandymų rezultatai sugretinami su jungties stiprumo skaičiavimais. Analizuojant kompleksinių plokščių patikimumą, pateikiamas praktiškas metodas nekarpytųjų perdangos plokščių tikimybiniam saugiui įvertinti. Skaičiuojant atsižvelgiama į skirtingus ilgalaikių ir trumpalaikių kartotinių sistemos jėgų skirstinius bei į mechaninių modelių neapibrėžtumus.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Kudzys, A. (2000). Composite multihollow slabs for reinforced concrete multistory buildings/Kompleksinės daugiakiaurymės plokštės gelžbetoniniuose daugiaaukščiuose pastatuose. Journal of Civil Engineering and Management, 6(5), 339-344. https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531611
Published in Issue
Oct 31, 2000
Abstract Views
338
PDF Downloads
197
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.