Share:


Optimisation of grillage-type foundations/Pamatų sijyno optimizavimas

    Rimantas Belevičius Affiliation
    ; Saulius Valentinavičius Affiliation

Abstract


Suformuluoti pamatų sijyno optimizavimo uždavinių matematiniai modeliai, pasiūlyti jų sprendimo algoritmai. Išspręsti trys uždaviniai: lenkimo momentų, atraminių reakcijų minimizavimo ir bendras reakcijų ir lenkimo momentų minimizavimo uždavinys. Statikos uždavinys sprendžiamas baigtinių elementų metodu. Panaudotas paprastas dviejų mazgų lenkiamo strypo elementas su dviem laisvumo laipsniais mazge. Jautrumo atramų postūmiams analizė atlikta analitiškai. Optimizavimui taikytos tiesinio matematinio programavimo procedūros. Kadangi optimizavimo uždavinys yra aiškiai netiesinis, programoje įdiegtas iteracinis interaktyvus patikslinimo procesas, leidžiantis keisti atramų postūmius taip, kad optimizavimo procedūros numatymai reikiamu tikslumu atitiktų baigtinių elementų metodo sprendinius. Pirmųjų dviejų tipų uždaviniai suformuluoti griežtai, o bendrajam momentų/reakcijų optimizavimo uždaviniui taikytos tam tikros inžinerinės prielaidos. Pateikti visų trijų optimizavimo uždavinių sprendiniai įvairioms pamatų sijoms.


First Published Online: 26 Jul 2012


Keyword : -

How to Cite
Belevičius, R., & Valentinavičius, S. (2000). Optimisation of grillage-type foundations/Pamatų sijyno optimizavimas. Journal of Civil Engineering and Management, 6(4), 255-261. https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531597
Published in Issue
Aug 31, 2000
Abstract Views
365
PDF Downloads
214
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.