Share:


Experimental and numerical analysis of thin-walled bars in compression and bending/Gniuždomų ir lenkiamų plonasienių strypų eksperimentinė ir skaitmeninė analizė

    Antoni Biegus Affiliation

Abstract

Plieno strypinių konstrukcijų ir pramonės paviljonų stogų ir sienų strypiniai ryšiai vis dažniau pakeičiami profilių lakštų pertvarinėmis sienomis. Profiliniai lakštai, atlikdami atitvarinę funkciją ir būdami lenkiamaisiais elemetais, tokiuose konstrukciniuose sprendimuose dirba kaip gniuždomosios pertvaros. Šiame straipsnyje pateikti rezultatai bandymų, atliktų su 20 natūralių matmenų modelių, padarytų is T55×188×750 profilinių lakštų, kurių storis buvo 0,75 ir 1,00 mm. Profilinių lakštų elementai buvo gniuždomi jėga N iš profilinių lakštų, padarytų petvarų plokštumoje. Bandymai leido nustatyti apkrovų įlinkių kreives, irimo mechanizmą ir eksperimentinės sąveikos sandarą iš karto veikiant gniuždymui ir lenkimui. Straipsnyje pateiktos viensimetrių gniuždomų ir lenkiaimų plonasienių strypų sąveikos kreivės. Matematinis modelis derina Winterio (Winter) pokritinio laikomumo teoriją ir antrosios eilės lenkimo teoriją. Aptartas sąveikos kreivių sudarymo metodas. Pasiūlytas būdas, kaip įvertinti monosimetrinių, plonasienių, tuo pat metu ir gniuždomų strypų laikomumą. Rezultatai yra iliustruojami strypų, kurių ilgis 2000 mm ir skerspjūvis T55×188, kai jo storis 0,5, 0,75, 1,0 ir 1,25 mm, pavyzdžiais.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Biegus, A. (2000). Experimental and numerical analysis of thin-walled bars in compression and bending/Gniuždomų ir lenkiamų plonasienių strypų eksperimentinė ir skaitmeninė analizė. Journal of Civil Engineering and Management, 6(4), 247-254. https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531596
Published in Issue
Aug 31, 2000
Abstract Views
352
PDF Downloads
200
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.