Share:


Further opportunities for development of the method for fire origin prognosis

    Donatas Lipinskas Affiliation
    ; Romualdas Mačiulaitis Affiliation

Abstract

After fire in buildings investigators start research. The purpose of it is to find the reason of fire, but this thing can be reliably determined only if the fire origin is fixed. The instrumental fire prognosis for wooden structures is currently the most widely applied method in Lithuania. But the analysis of charring of natural wood specimens and the completed tests have revealed some drawbacks of this method, because the method fails to fully estimate the properties of wood and its protection by fireproofing compounds, the impact of the fire load, etc. The obtained test results will help further resolve the problems of reliability of the above‐mentioned method.


Gaisro kilimo prognozei taikomo metodo tobulinimo galimybės


Santrauka. Tyrimų, kurie atliekami pastatuose po gaisro, pagrindinis tikslas yra išsiaiškinti gaisro kilimo priežastį. Tačiau patikimai nustatyti gaisro priežastį galima tik tuomet, jei bus surasta gaisro kilimo vieta. Būtent tai ir yra vienas sunkiausių gaisro tyrimo klausimų. Šiuo metu Lietuvoje medinėms konstrukcijoms plačiausiai taikomas instrumentinis gaisro kilimo vietos nustatymo metodas, tačiau šiuo metodu gautų rezultatų patikimumas nėra pakankamas, kadangi nepakankamai įvertinamos medienos savybės, jos apsauga antipirenais, gaisro apkrovos dydžio įtaka ir pan. Šio darbo tikslas – parodyti, kaip kruopščiai išanalizavus anglėjimo pavyzdžius ir atlikus anglėjimo matavimus, galima atlikti gaisro kilimo prognozę. Darbe išnagrinėti anglėjimo greičio ir gylio atvejai, neįprasti anglėjimo pavyzdžiai ir buvo atlikti laboratoriniai tyrimai standartinio ir maksimaliai realaus gaisro sąlygomis, leidžiantys įvertinti gaisro poveikio trukmę, anglėjimo greitį ir kitų gaisro parametrų įtaką skirtingų rūšių natūralios ir impregnuotos antipirenais medienos bandiniams. Gauti tyrimo rezultatai pravers sprendžiant metodo patikimumo problemą.


Reikšminiai žodžiai: gaisro židinys, elektrinė varža, anglies gylis, anglėjimo greitis, patikimumo problemos, antipirenai.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : fire origin, electric resistance, char depth, charring rate, reliability problems, fireproofing compounds

How to Cite
Lipinskas, D., & Mačiulaitis, R. (2005). Further opportunities for development of the method for fire origin prognosis. Journal of Civil Engineering and Management, 11(4), 299-307. https://doi.org/10.3846/13923730.2005.9636361
Published in Issue
Dec 31, 2005
Abstract Views
376
PDF Downloads
256
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.