Share:


Behaviour evaluation of “sleeved” connectors in composite timber‐concrete floors

    Kestutis Gurkšnys Affiliation
    ; Audronis Kvedaras Affiliation
    ; Saulius Kavaliauskas Affiliation

Abstract

The paper presents the structural solution to the joisted floor when the timber joist of composite cross‐section and the concrete slab are interconnected via a special semi‐rigid connection and form a timber‐concrete joisted floor composite element. Tensioned bottom flange is formed of a solid timber joist, the web is of oriented strand boards (OSB) and the compressive top flange is of a concrete slab into which a part of the web is let in. Studies were carried out on the “sleeved” connector in this part of the web between OSB and concrete slabs that should increase the stiffness of this connection. Theoretical and experimental researches on inter‐behaviour of connection of the sub‐components of composite timber I beam‐concrete were carried out, the obtained results are presented and evaluated.


Kompozitinių medinių-betoninių perdangų „įvorinių“ jungių laikysenos tyrimas


Santrauka. Aptariamas sijinės perdangos konstrukcinis sprendimas, kai sudėtinio skerspjūvio medinė sija ir betono plokštė tarpusavyje sujungiamos per specialią iš dalies standžią jungtį ir sudaro kompozitinį medinės‐betoninės sijinės perdangos elementą. Šio elemento tempiamoji apatinė juosta padaryta iš vientisos medienos lentų, sienelė – iš orientuotųjų skiedrų plokštės (OSB), gniuždomoji viršutinė juosta – iš betono plokštės, į kurią įleista sienelės dalis. Tirta šioje sienelės dalyje tarp OSB ir betono plokščių esanti “įvorinė” jungtis, skirta šios jungties standumui padidinti. Atlikti kompozitinės medinės‐betoninės sijinės perdangos sudėtinių dalių tarpusavio jungčių laikysenos teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai, pateikti ir įvertinti gauti rezultatai.


Reikšminiai žodžiai: kompozitinė medinė‐betoninė konstrukcija, medinė plonasienė sija, slinktis, iš dalies standi jungtis, slankumo modulis, šlyties jungė, išstumiamasis bandymas.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : timber‐concrete, composite I‐beam, semi‐rigid connection, slip modulus, shear connector, push‐out tests

How to Cite
Gurkšnys, K., Kvedaras, A., & Kavaliauskas, S. (2005). Behaviour evaluation of “sleeved” connectors in composite timber‐concrete floors. Journal of Civil Engineering and Management, 11(4), 277-282. https://doi.org/10.3846/13923730.2005.9636358
Published in Issue
Dec 31, 2005
Abstract Views
402
PDF Downloads
274
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.