Share:


Deformational analysis of prestressed high‐strength concrete members using flexural constitutive model

    Renata Zamblauskaitė Affiliation
    ; Gintaris Kaklauskas Affiliation
    ; Darius Bačinskas Affiliation

Abstract

In this paper, an attempt has been made to extend application of the recently proposed Flexural constitutive model to short‐ and long‐term deformational analysis of flexural partially prestressed concrete members. The effect of tension stiffening and non‐linear time effects of creep and shrinkage are taken into account. Effective modulus method is used for modelling long‐term deformations. The proposed calculation technique is based on the layered approach and use of material stress‐strain relationships. Curvatures prediction results were tested against experimental data of partially prestressed concrete beams reported in literature.


Stipriojo ir vidutinio stiprio betono įtemptųjų lenkiamųjų gelžbetoninių elementų deformacijų analizė pagal integralinį modelį


Santrauka


Analizuojamos stipriojo ir vidutinio stiprio betono įtemptųjų lenkiamųjų gelžbetoninių elementų trumpalaikės bei ilgalaikės deformacijos taikant integralinį modelį. Integruotai įvertintos betono valkšnumo ir traukimosi deformacijos bei tempiamojo betono pleišėjimas ir elgsena tarp plyšių. Pasiūlytas trumpalaikių bei ilgalaikių deformacijų skaičiavimo modelis, pagrįstas sluoksnių bei efektyviojo modulio metodais. Taikant pasiūlytąją metodiką, eksperimentinių sijų kreiviai palyginti su apskaičiuotaisiais.


Raktiniai žodžiai: betono valkšnumo ir traukimosi deformacijos, mišriai armuotas įtemptasis gelžbetoninis elementas, išankstinio įtempimo nuostoliai, supleišėjusio elemento tempiamojo betono tarp plyšių darbas, lenkimas, kreivis.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : creep, shrinkage, partial prestressing, prestress loss, tension stiffening, flexure, curvature

How to Cite
Zamblauskaitė, R., Kaklauskas, G., & Bačinskas, D. (2005). Deformational analysis of prestressed high‐strength concrete members using flexural constitutive model. Journal of Civil Engineering and Management, 11(2), 145-151. https://doi.org/10.3846/13923730.2005.9636344
Published in Issue
Jun 30, 2005
Abstract Views
316
PDF Downloads
210