Share:


Pollutants emission from building materials and their influence on indoor air quality and people performance in offices

    Lina Šeduikyte Affiliation
    ; Raimondas Bliūdžius Affiliation

Abstract

New technologies and materials have introduced a large quantity of new pollutants emitted to the indoor air. Energy conservation for economical reasons, resulting in low outdoor air supply rates, can become the reason of a poor indoor air quality. The cost of the deteriorated indoor climate, resulting in reduced comfort and losses in productivity, for the society is higher than the costs for the heating energy or ventilation systems in the same building.


An experiment was conducted to determine how poor indoor air quality could cause involuntary changes in performance and occurring sick building syndrome symptoms. Twenty‐four female subjects were exposed to three environmental conditions, while performing normal office tasks in a low‐polluting room. Sick building syndrome symptoms, the perceived air quality and performance data were obtained. The acceptability of air quality was significantly better and the odour intensity was much lower under the conditions of high ventilation. The performance of the people, who took part in the experiment, in a two‐digit addition task was significantly better under a high ventilation.


Statybinių medžiagų teršalų emisija ir jų poveikis biuro patalpų oro kokybei ir žmonių darbingumui


Santrauka


Nagrinėjami didžiausia įtaką patalpų mikroklimatui turintys veiksniai ‐ pirminė ir antrinė teršalų emisija iš statybinių, apdailinių medžiagų ir patalpų vėdinimo lygis. Netinkamos mikroklimato sąlygos daro poveikį žmonių savijautai ir darbingumui. Sumažėjęs žmonių darbingumas, atsiradusios sveikatos problemos gali turėti ir ekonominių padarinių. Atliekant laboratorinį eksperimentą tirtas pasirinkto teršalų šaltinio keičiant vėdinimo lygį poveikis patalpų oro kokybei, žmonių savijautai ir darbingumui. Atlikta eksperimento rezultatų statistinė analizė. Pateikiami tyrimo metodai patalpų oro kokybės, žmonių darbingumo ir “sergančio” pastato sindromo simptomams įvertinti.


Raktiniai žodžiai: patalpų oro kokybė, teršalų emisija iš statybinių medžiagų, "sergančio” pastato sindromas, žmonių darbingumas.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : indoor air quality, sick building syndrome symptoms, people performance, ventilation

How to Cite
Šeduikyte, L., & Bliūdžius, R. (2005). Pollutants emission from building materials and their influence on indoor air quality and people performance in offices. Journal of Civil Engineering and Management, 11(2), 137-144. https://doi.org/10.3846/13923730.2005.9636343
Published in Issue
Jun 30, 2005
Abstract Views
459
PDF Downloads
334