Share:


Vibration attenuation at asymmetric cross‐form joints of buildings

    Vytautas J. Stauskis Affiliation
    ; Marius Mickaitis Affiliation

Abstract

The aim of the work is to estimate sound energy transmission through asymmetrical cross‐junctions in buildings. Several kinds of these joints have been investigated. Theoretical calculation model to obtain transmission loss was developed and a system of equations established. The equations were solved and expressions were obtained for predicting transmission loss. Using this procedure for different structural connections, the simplified calculation formulas were received for different cases of asymmetrical cross‐joint. The influence of geometrical parameters and material properties were determined for the sound energy attenuation in the joints of buildings. The obtained results may be applied for evaluation of influence flanking noise transmission through different asymmetric cross‐junctions in buildings.


Vibracijų silpnumas asimetrinėse kryžiaus formos pastatų jungtyse


Santrauka


Pagrindinis darbo tikslas yra nustatyti garso energijos slopinimą asimetrinėse kryžiaus formos pastatų konstrukcijų jungtyse. Analizuoti keli asimetrinių kryžiaus formos mazgų tipai. Sudarytas teorinis vibracijų perdavimo koeficientų skaičiavimo modelis ir gauta lygčių sistema. Ją išsprendus, nustatytos vibracijų perdavimo koeficiento (perdavimo nuostolių) supaprastintos skaičiuojamosios išraiškos. Kartojant šią procedūrą, gautos supaprastintos lygtys įvairiems asimetrinių mazgų atvejams. Naudojantis gautomis išraiškomis, nustatyti pagrindiniai parametrai, turintys įtakos garso energijos slopinimui pastato jungtyse. Gauti rezultatai gali būti panaudoti netiesioginio triukšmo sklidimo įvairiomis asimetrinėmis kryžiaus formos jungtimis įtakai įvertinti.


Raktiniai žodžiai: struktūrinė akustika, vibracijos, perdavimo nuostoliai, asimetriniai mazgai.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : structural acoustics, vibration, transmission loss, asymmetric cross‐joints

How to Cite
Stauskis, V. J., & Mickaitis, M. (2005). Vibration attenuation at asymmetric cross‐form joints of buildings. Journal of Civil Engineering and Management, 11(2), 129-135. https://doi.org/10.3846/13923730.2005.9636342
Published in Issue
Jun 30, 2005
Abstract Views
343
PDF Downloads
219