Share:


Experimental results of fatigue and sustained load tests on autoclaved aerated concrete

    Erich Raue Affiliation
    ; Enrico Tartsch Affiliation

Abstract

The fatigue strength of concrete is lower than its static strength. An attempt was made to accelerate the destabilisation process due to microcracking by the application of fatigue loads. The aim of this was to get ready access to information about concrete's sustained loading strength. The fatigue strength of autoclaved aerated concrete (AAC) was observed by applying cyclic loads to unreinforced cylinders. AAC was found to be less sensitive to fatigue loads than lightweight concrete. The fatigue tests were supplemented by tests using sustained loads. It could be assumed that the behaviour under both static and fatigue loads was comparable with that of lightweight and normal concrete. A substantial influence of load duration was found, especially at high load levels.


Autoklave šutinto aeruoto betono nuovargio ir ilgalaikės apkrovos poveikio eksperimentinių tyrimų rezultatai


Santrauka


Betono varginamasis stiprumas yra mažesnis už jo statinį stiprumą. Atliekant bandymus pagal tam tikrą metodiką, buvo paspartintas destabilizacijos dėl mikropleišėjimo procesas veikiant varginamajam apkrovimui. Tyrimų tikslas ‐ nustatyti betono stiprį veikiant ilgalaikei apkrovai. Autoklave šutinto aeruoto betono varginamasis stiprumas bandytas apkraunant nearmuotus betoninius cilindrus cikline apkrova. Nustatyta, kad autoklave šutintas aeruotas betonas yra mažiau jautrus varginamajam apkrovimui nei lengvasis betonas. Varginamieji bandymai buvo papildyti bandymais ilgalaike apkrova. Galima palyginti iš lengvojo ir įprastinio betonų pagamintų bandinių elgseną, esant statinei ir varginamajai apkrovai. Nustatyta žymi apkrovimo trukmės įtaka bandiniams, ypač esant aukštam apkrovimo lygiui.


Raktiniai žodžiai: autoklave šutintas aeruotas betonas, varginamasis stiprumas, stiprumas veikiant ilgalaikei apkrovai, sinusoidinis apkrovimas, standumo mažėjimas, Smito diagrama, stiprumo ir ciklų skaičiaus priklausomybė.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : autoclaved aerated concrete, AAC, fatigue strength, sustained loading strength, sinusoidal loading, stiffness degradation, Smith diagram, S/N plot

How to Cite
Raue, E., & Tartsch, E. (2005). Experimental results of fatigue and sustained load tests on autoclaved aerated concrete. Journal of Civil Engineering and Management, 11(2), 121-127. https://doi.org/10.3846/13923730.2005.9636341
Published in Issue
Jun 30, 2005
Abstract Views
363
PDF Downloads
231