Share:


Evaluation of concrete resistance to chloride ions penetration by means of electric resistivity monitoring

Abstract

The chloride‐induced corrosion of reinforcing steel is the major reason for the premature deterioration and degradation of field concrete structures built in a salt‐laden environment. The results of investigation of the bituminous addition effect on Portland cement concrete resistance to chloride ions penetration are presented in this paper. Chloride penetration was simulated by subjecting samples to cyclic loading with salt solution and drying. Concrete resistivity development was monitored during 12 months. The test results have been analysed to verify the effect of addition content, the time of exposure in aggressive environment, as well as the sort of cement on chloride ion permeability of Portland cement concrete. The statistical analysis showed that bituminous addition significantly improves the concrete resistance to chloride salt solution penetration.


Betono atsparumo chloro Jonų skvarbai įvertinimas stebint elektrinės varžos kitimą


Santrauka


Betono ir gelžbetonio atžvilgiu chloro jonai yra agresyvus veiksnys, skatinantis armatūrinio plieno ir betono koroziją. Pateikiami bituminio priedo betone įtakos tyrimų rezultatai chloro jonų skvarbai jame. Siekiant įvertinti betono pasipriešinimą tokiems difuzijos procesams, remtasi eksperimentiniais medžiagos elektrinės varžos matavimo rezultatais. Taikant statistinius tyrimų metodus, atlikta rezultatų dispersinė ir regresinė analizė, aiškinantis betono elektrinės varžos kitimo tendencijas priklausomai nuo panaudoto cemento rūšies, bituminio priedo kiekio, NaCl vandeninio tirpalo, skirto bandiniams įmirkyti, koncentracijos, ir agresyvaus priedo poveikio trukmės. Statistinė analizė patvirtino gana teigiamą ir naudingą bituminio priedo betone poveikio įtaką ribojant chloro druskų tirpalų skvarbą į betoną.


Raktiniai žodžiai: betonas, chloro jonai, elektrinė varža, struktūrinė apsauga, bituminis priedas, dispersinė analizė, regresija.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : concrete, chloride ions, bituminous addition, electric resistivity, material and structural protection, cyclic wetting and drying, statistical analysis

How to Cite
Kosior‐Kazberuk, M., & Jezierski, W. (2005). Evaluation of concrete resistance to chloride ions penetration by means of electric resistivity monitoring. Journal of Civil Engineering and Management, 11(2), 109-114. https://doi.org/10.3846/13923730.2005.9636339
Published in Issue
Jun 30, 2005
Abstract Views
355
PDF Downloads
218