Share:


A tool for modal analysis of laminated bending plates

    Edvard Michnevič Affiliation

Abstract

A new finite element for modelling laminated bending plates was defined based on the effective triangular finite element of the discrete Kirchhoff's theory. The plates can be made of layers arranged in any order and consisting of different but orthotropic materials. The suggested finite element has 6 degrees of freedom in every node, i e 3 linear displacements and 3 rotations about the axis of coordinates. A mathematical model of the element describes stress and strain effects both in the plane of the element or perpendicular to it, except for shear. The suggested element can be used for calculating laminated plates or beams, not subjected to heavy shear stresses. Some numerical case studies are provided, while the results obtained are compared with the well‐known analytical and numerical solutions.


Įrankis sluoksniuotų lenkiamų plokštelių modalinei analizei


Santrauka. Efektyvaus diskretinės Kirchhofo teorijos trikampio baigtinio elemento DKT pagrindu suformuluotas naujas baigtinis elementas lenkiamoms daugiasluoksnėms plokštelėms modeliuoti. Plokštelės gali būti sudarytos iš kelių bet kokia tvarka išdėstytų sluoksnių, kurių medžiaga gali būti skirtinga bei ortotropinė. Naujas trikampis baigtinis elementas turi 6 laisvumo laipsnius kiekviename mazge: 3 linijinius poslinkius ir 3 posūkius apie koordinačių ašis. Elemento matematinis modelis apima visus deformacijų ir įtempių efektus tiek elemento plokštumoje, tiek statmena šiai plokštumai kryptimi, išskyrus šlytį. Elementas gali būti naudojamas sluoksniuotoms lenkiamoms plokštelėms arba sijoms, kurioms šlyties įtaka nežymi, skaičiuoti. Darbe pateikti skaitiniai pavyzdžiai, gauti rezultatai palyginti su žinomais analitiniais ir skaitiniais sprendiniais.


Reikšminiai žodžiai: laminatai, kompozitai, kompozitinės struktūros, sluoksniuotosios plokštelės, tiesinė analizė, netiesinė analizė, baigtinis elementas.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : laminates, composites, composite structures, layered plates, linear analysis, non-linear analysis, finite element

How to Cite
Michnevič, E. (2006). A tool for modal analysis of laminated bending plates. Journal of Civil Engineering and Management, 12(4), 319-325. https://doi.org/10.3846/13923730.2006.9636409
Published in Issue
Dec 31, 2006
Abstract Views
310
PDF Downloads
245
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.