Share:


A GIS‐based modelling of vehicles rational routes

    Marius Jakimavičius Affiliation
    ; Aida Mačerinskienė Affiliation

Abstract

Methods of searching the rational route are dealt with in the presented article, where the main optimality parameters of the route are chosen: the shortest travelling route (1), the fastest travelling route (2) and the alternatively selected route (3), where the optimality criteria are calculated for one‐side traffic swath. Based on analysed aspects, GIS tools for transport flow modelling are picked and route search algorithm resulting in evaluation of the road permeability depending on the time of the day designed. Such methodology is based on real adaptability example in one transport area of Vilnius city.


Racionalių važiavimo maršrutų modeliavimas naudojant GIS


Santrauka. Nagrinėjami racionalaus kelio paieškos metodai, kai pagrindiniais maršruto optimalumo kriterijais pasirenkami: arčiausias važiavimo maršrutas (1), greičiausias važiavimo maršrutas (20) ir maršrutas, parinktas pagal alternatyvas (3), kai naudojamas optimalumo kriterijus, apskaičiuotas transporto priemonių srautui, vienai eismo juostai. Remiantis analizuojamais aspektais parenkamos GIS priemonės transporto srautams modeliuoti ir suprojektuojamas maršruto paieškos algoritmas, kurio rezultatai priklausomai nuo paros laiko įvertina gatvių pralaidumą, pagrįstą natūriniais tyrimais. Sukurta metodika grindžiama realiu pritaikymo pavyzdžiu pasirinktame Vilniaus miesto transportiniame rajone.


Reikšminiai žodžiai: geografinė informacinė sistema, eismo modeliavimas, racionalaus važiavimo paieška.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : geographical information system, traffic modelling, rational route search

How to Cite
Jakimavičius, M., & Mačerinskienė, A. (2006). A GIS‐based modelling of vehicles rational routes. Journal of Civil Engineering and Management, 12(4), 303-309. https://doi.org/10.3846/13923730.2006.9636407
Published in Issue
Dec 31, 2006
Abstract Views
327
PDF Downloads
236
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.