Share:


Simulation‐enhanced approach for ranking major transport projects

    Cheng-Wei Su Affiliation
    ; Min-Yuan Cheng Affiliation
    ; Feng-Bor Lin Affiliation

Abstract

Owing to financial constraints, it becomes imperative to rank major transport projects to determine implementation priorities and budget allocations. The central Government in Taiwan is using rankings derived from the Analytic Hierarchy Process (AHP) and direct subjective rankings to set funding priorities. The current approach does not account for the variations in rankings for setting these priorities. Nor does it adequately consider the compatibility with the proposed projects and the national policies in transport infrastructure development. To address these problems, the Central Government has revised the method for project ranking. The revised method expands the matrix of the attributes and impacts that are to be evaluated. It also uses a Monte Carlo simulation analysis to help in determining the rank orders. A pilot study was conducted to assess the revised method. The study uses 25 major rail projects proposed in 2002 as a test bed.


Pagrindinių susisiekimo projektų suskirstymo pagal rangus būdas, remiantis modeliavimu


Santrauka. Dėl finansinių apribojimų pagrindiniai susisiekimo projektai turi būti suskirstyti pagal rangus, nustatant įgyvendinimo prioritetus ir biudžeto paskirstymą. Taivanio centrinė vyriausybė rangams nustatyti naudojasi analitiniu hierarchiniu procesu (AHP) ir tiesiogiai suteikia rangus prioritetinei finansavimo eilei. Tačiau šis metodas nėra adekvatus siūlomų projektų ir nacionalinės susisiekimo infrastruktūros plėtojimo politikos suderinamumui. Šiai problemai spręsti būtina peržiūrėti projektų suskirstymo pagal rangus metodą. Patikslintame metode išplėsta atributų matrica. Rangų sekai nustatyti taikomas Monte Karlo modeliavimo metodas. Patikslinto metodo analizei atlikta bandomoji studija. Kaip tyrimo objektai studijoje panaudoti 2002 m. pasiūlyti 25 pagrindiniai geležinkelio projektai.


Raktiniai žodžiai: analitinis hierarchinis procesas, Monte Karlo modeliavimas, projektų suskirstymas pagal rangus, geležinkelio projektai.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : analytic hierarchy process, Monte Carlo simulation, project ranking, rail projects

How to Cite
Su, C.-W., Cheng, M.-Y., & Lin, F.-B. (2006). Simulation‐enhanced approach for ranking major transport projects. Journal of Civil Engineering and Management, 12(4), 285-291. https://doi.org/10.3846/13923730.2006.9636405
Published in Issue
Dec 31, 2006
Abstract Views
333
PDF Downloads
256
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.