Share:


Integrated agent‐based construction equipment management: Conceptual design

    Omer Tatari Affiliation
    ; Mirosław Skibniewski Affiliation

Abstract

Effective management of equipment is crucial for the success of construction firms. Inadequate manual processes of equipment management and the subjective decisions of equipment managers usually result in major losses in construction firms, hence, the economy. The main purpose of this paper is to introduce an agent‐based equipment management system aiming to increase integration and automation, and to minimise decision errors. Recent research on agent technology allows the proposition of an automated and integrated application for equipment management. The proposed application makes use of the current databases of the firm and adds wireless technology to construction equipment for automated data integration.


Integruotas agentinis įrangos valdymas: koncepciniai sprendimai


Santrauka


Efektyvus įrangos valdymas yra labai svarbus sėkmingos statybos įmonės veiklos veiksnys. Neadekvatūs įrangos valdymo sprendimai, netaikant automatizuotų valdymo sistemų, yra subjektyvūs. Dėl to dažnai statybos įmonė, taip pat ir visa ekonomika gali patirti didelių nuostolių. Pagrindinis šio straipsnio tikslas yra pristatyti agentinę įrangos valdymo sistemą integracijai ir automatizacijai didinti ir kartu sprendimų priėmimo klaidoms sumažinti. Naujausi agentinių technologijų tyrimai leidžia taikyti automatizuotą ir integruotą įrangos valdymo sistemą. Siūloma sistema remiasi esama statybos įmonių duomenų baze ir įdiegia belaides statybos įrangos technologijas automatizuotai duomenims integruoti.


Raktiniai žodžiai: įrangos valdymas, agentinės technologijos, statybos pramonė.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : equipment management, agent technology, construction industry

How to Cite
Tatari, O., & Skibniewski, M. (2006). Integrated agent‐based construction equipment management: Conceptual design. Journal of Civil Engineering and Management, 12(3), 231-236. https://doi.org/10.3846/13923730.2006.9636397
Published in Issue
Sep 30, 2006
Abstract Views
303
PDF Downloads
184