Share:


Study of sorptivity of self‐compacting concrete with mineral additives

    Luiz Antonio Pereira de Oliveira Affiliation
    ; João Paulo de Castro Gomes Affiliation
    ; Cristiana Nadir Gonilho Pereira Affiliation

Abstract

This work presents the results of a comparative study of the sorptivity, accomplished in mixtures of selfcompacting concrete with different types of additives and a normal concrete compacted by vibration. The self‐compacting concrete mixtures present slump‐flow of 650 ± 50 mm and have the same cement contents. In the self‐compacting mixtures, were used as additives, fly ash, silica fume, hydraulic lime and a mixture of fly ash and hydraulic lime. A modified carboxylates superplasticiser was used to obtain a specific workability. The capillary absorption was carried out at 7, 14 and 28 days of age, through a methodology described in the work. The results permit to conclude that the used additives propitiate the self‐compacting concrete. In terms of capillary absorption, the mixtures with fly ash have a better performance.


Savaime susitankinančio betono su mineraliniais priedais įgerties tyrimai


Santrauka


Straipsnyje pateikti įvairių savaime susitankinančio betono mišinių su skirtingos rūšies priedais įgerties lyginamųjų tyrimų rezultatai. Pastarieji lyginti su analogiškais rezultatais, gautais įprastuoju vibravimu sutankintam betonui. Savaime susitankinančio betono mišinio slankumas yra 650 ± 50 mm. Skirtingiems betono mišiniams parinktas vienodas cemento kiekis. Mišiniams naudoti šie priedai: pelenai, silicio dulkės, gesintosios kalkės ir pelenų bei gesintųjų kalkių mišinys. Betono mišinio technologiškumui užtikrinti naudotas modifikuotasis superplastifikatorius. Įgertis matuota praėjus 7, 14 ir 28 paroms nuo kietėjimo pradžios, taikant darbe aprašytą metodiką. Nustatyta, kad įgerties požiūriu mišiniai su pelenais yra veiksmingiausi.


Raktiniai žodžiai: kapiliarumas, pelenai, gesintosios kalkės, vandens sugėrimas, savaime susitankinantis betonas, silicio dulkės, įgertis.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : capillarity, fly ash, hydraulic lime, water absorption, self-compacting concrete, silica fume, sorptivity

How to Cite
Pereira de Oliveira, L. A., de Castro Gomes, J. P., & Pereira, C. N. G. (2006). Study of sorptivity of self‐compacting concrete with mineral additives. Journal of Civil Engineering and Management, 12(3), 215-220. https://doi.org/10.3846/13923730.2006.9636395
Published in Issue
Sep 30, 2006
Abstract Views
284
PDF Downloads
178