Share:


Estimation of the effectiveness of renovation work in Lithuanian schools

    Rimidijus Pikutis Affiliation
    ; Lina Šeduikytė Affiliation

Abstract

The aim of this work was to estimate the effectiveness of the renovation work that was carried out in 63 Lithuanian schools by disclosing the main renovation works, analysing changes in the amount of the energy used for the heating after renovation. Reduction of the windows area with shields, replacement of old doors and windows with the new ones were the most frequent renovation works in the tested schools. 52% of respondents indicated condensation on windows after the renovation work. The indoor temperature of the schools increased from 15 °C to 18 °C. Also, the energy consumptions for the heating of the schools was lowered by 17% in schools with district heating system and by 22% in schools with local boiler house.


Lietuvos mokyklose atliktų renovacijos darbų efektyvumo analizė


Santrauka. Daugumoje sovietiniais laikais ar net anksčiau pastatytų Lietuvos mokyklų susiduriama su įvairiomis problemomis. Jos susijusios su per dideliu energijos naudojimu šildymui, išorinėse sienose esančiais defektais, besikaupiančia drėgme, nesandariais langais, patalpų mikroklimato parametrais, neatitinkančiais higieninių normų, ir pan. Buvo atlikta 63 Lietuvos mokyklose įvykdytų renovacijos darbų analizė. Įvertintas šilumos energijos sunaudojimas prieš ir po renovacijos parodė, kad mokyklose su centralizuotu šildymu energijos sąnaudos sumažėjo 17 %, o su vietiniu – 22 %. Dažniausiai pasitaikantys renovacijos darbai tirtose mokyklose buvo langų ploto mažinimas, senų durų, langų pakeitimas naujais. Po renovacijos mokyklose temperatūra vidutiniškai pakilo nuo 15 °C iki 18 °C. Po atliktos renovacijos 52 % apklausoje dalyvavusių respondentų (28 mokyklų darbuotojai) nurodė, kad po atliktų renovacijos darbų buvo pastebima vandens kondensacija ant langų paviršiaus.


Raktiniai žodžiai: renovacijos darbų įvertinimas, energijos taupymas, mokyklų pastatai.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : evaluation of renovation works, energy savings, school buildings

How to Cite
Pikutis, R., & Šeduikytė, L. (2006). Estimation of the effectiveness of renovation work in Lithuanian schools. Journal of Civil Engineering and Management, 12(2), 163-168. https://doi.org/10.3846/13923730.2006.9636388
Published in Issue
Jun 30, 2006
Abstract Views
383
PDF Downloads
240
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.