Share:


The wood‐framed with sheathing buildings – alternative for housing construction

    Mikołaj Malesza Affiliation
    ; Czesław Miedziałowski Affiliation

Abstract

Numerical model of the wood‐framed with sheathing structure and selected results of experimental tests are presented in the paper. Wall and floor diaphragms as the three‐dimensional composite structure are modeled applying plane shell elements representing framing and sheathing and beam element describing the fasteners. Experimental tests were conducted on typically disposed the wood‐framed wall and floor diaphragms in residential housing in Poland. Associated tests of materials and connections and their results are also included in the paper. Non‐linear behaviour of fasteners is examined in the numerical model. Results obtained from model and experiments are coincident.


Apkaltiniai medkarkasių konstrukcijų pastatai – alternatyva namų statybai


Santrauka. Straipsnyje pateiktas apkaltinės medkarkasio konstrukcijos skaitinis modelis bei atrinkti eksperimentinių bandymų rezultatai. Sienų ir perdangų diafragmos modeliuotos kaip erdvinė kompozitinė konstrukcija naudojant lėkštus kevalinius elementus, atitinkančius sienos karkasą ir apkalą, bei sijinį elementą, atitinkantį junges. Eksperimentiniai bandymai vykdyti su Lenkijoje tipiškų gyvenamųjų namų mediniu strypynu, sienų ir perdangų diafragmomis. Straipsnyje taip pat pateikti kartu vykdytų medžiagų bei jungčių bandymai ir jų rezultatai. Jungių netiesinė elgsena nagrinėta remiantis skaitiniu modeliu. Iš modelio ir eksperimentų gauti rezultatai yra tapatūs.


Raktiniai žodžiai: medinio strypyno konstrukcija, skaitinis modelis, apkrovos ir slinkties charakteristika, sienos poslinkiai, statramsčių ir apkalos įtempiai, konstrukcijos netiesiškumas.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : wood-framed structure, numerical model, load-slip characteristic, wall displacements, stud and sheathing stressing, non-linearity of structure

How to Cite
Malesza, M., & Miedziałowski, C. (2006). The wood‐framed with sheathing buildings – alternative for housing construction. Journal of Civil Engineering and Management, 12(2), 143-151. https://doi.org/10.3846/13923730.2006.9636386
Published in Issue
Jun 30, 2006
Abstract Views
334
PDF Downloads
270
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.