Share:


Three phases of multifactor modelling of construction processes

Abstract

A multifactor modelling the construction processes is a subject of the paper. Three phases and several steps of the proposed extended procedure are presented. Tools for these phases from chronometric testing to verifying the assumed model are indicated. The following elements of the procedure as multi‐ and partial regression, correlation analysis, sensitivity analysis and proposed model are presented. Besides the classic verification activities the method of artificial neural networks has been applied. The processes of assembly of structural corrugated steel plate structures are a background of the consideration.


Trys daugiafaktorio statybos procesų modeliavimo etapai


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamas daugiafaktoris statybos procesų modeliavimas. Pasiūlyta išplėstinė modeliavimo procedūra, susidedanti iš trijų etapų, kurių kiekvienas sudarytas iš kelių veiksmų. Etapuose naudojami įvairūs metodai ir priemonės – nuo chronometravimo iki sudaryto modelio tikrinimo. Nagrinėjamoje procedūroje taikomos daugybinė ir dalinė regresinė, koreliacinė, jautrumo analizės bei autorių pasiūlytas modelis. Be klasikinių metodų, pritaikyti ir dirbtiniai neuroniniai tinklai. Siūloma metodika parengta pagal gofruotųjų plieno lakštų konstrukcijų montavimo proceso pavyzdį.


Raktiniai žodžiai: statybos valdymas, daugiafaktoris modeliavimas, gofruotųjų plieno lakštų konstrukcijų montavimas.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : construction management, multifactor modelling, regression analysis, sensitivity analysis, assembly of CSPS

How to Cite
Kapliński, O., & Janusz, L. (2006). Three phases of multifactor modelling of construction processes. Journal of Civil Engineering and Management, 12(2), 127-134. https://doi.org/10.3846/13923730.2006.9636384
Published in Issue
Jun 30, 2006
Abstract Views
344
PDF Downloads
249
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.